Wydziały

Urząd Miejski w Lipnie
Plac Dekerta 8
87-600 Lipno

tel. +48 54 288 42 11
fax 54 288 42 65
e-mail: sekretariat@umlipno.pl

NIP 893-11-78-879
Regon  P-000525168

 

Rachunki bankowe urzędu:

Kujawski Bank Spółdzielczy
w Aleksandrowie Kujawskim
Odział w Kikole
87-620 Kikół

13 9537 0000 2004 0043 0777 0001
(podatki i inne opłaty jak: opłata skarbowa, dzierżawa, opłata za pełnomocnictwo, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)

60 9537 0000 2004 0043 0780 0001
(dochody z Urzędów Skarbowych)

Wydział Organizacyjny  
Dyrektor:
Paweł Romański
 
54 288 42 52 
 
     
stanowisko ds. kadr, szkolenia i archiwum zakładowego
 54 288 42 50
 
       
Biuro Rady
 54 288 42 46
 
          
stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
i promocji miasta
54 288 42 47
promocja@umlipno.pl
 
     
Informatyk
54 288 42 50
 
     
Wydział Administracyjny  
Dyrektor:
---
  54 288 42 24   
     
stanowisko ds. oświaty i zdrowia
54 288 42 22
 
     
stanowisko ds. stypendiów szkolnych 54 288 42 54
stypendia@umlipno.pl
 
     
stanowisko ds. sportu i działalności gospodarczej
Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
54 288 42 54
 
     
Wydział Gospodarki Komunalnej   Inżynier Miasta:
Robert Kapuściński
 
54 288 42 34
 
     
Zastępca Inżyniera Miasta 54 288 42 33
swidurskid@umlipno.pl
 
     
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Ochrony Środowiska    
     
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
54 288 42 26
 
     
stanowisko ds. ochrony środowiska 54 288 42 56
srodowisko@umlipno.pl
 
     
stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
54 288 42 19
 
     
stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 54 288 42 27
gospodarka@umlipno.pl
 
     
stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - księgowość 54 288 42 20  
     
stanowisko ds. geodezji, planowania i gospodarki przestrzennej
54 288 42 26
 
     
stanowisko ds. komunalnych 54 288 42 21
socjalne@umlipno.pl
 
     
Referat Infrastruktury i Rozwoju Miasta    
     
stanowisko ds. inwestycji i remontów
54 288 42 56
 
     
stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy europejskich
54 288 42 57
 
     
stanowisko ds. zamówień publicznych i utrzymania infrastruktury komunalnej
54 288 42 58
 
     
Wydział Finansowo-Księgowy  

Dyrektor Wydziału:
Iwona Kraszewska

  54 288 42 30
kraszewska@umlipno.pl
 
     
Referat Księgowości    
     
stanowiska ds. księgowości 54 288 42 36
finanse@umlipno.pl
 
     
stanowisko ds. wynagrodzeń 54 288 42 28
finanse@umlipno.pl
 
     
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 54 288 42 36
finanse@umlipno.pl
 
     
Kasa Urzędu 54 288 42 42  
     
Referat Podatków i Budżetu    
     
stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości 54 288 42 35  
     
stanowisko ds. realizacji podatków i opłat 54 288 42 38
podatki@umlipno.pl
 
     
Wydział Obsługi Ludności   kierownik:
---
Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych
54 288 42 43
 
 
     
Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Wydziału - Burmistrz Miasta Lipna - Paweł Banasik 
     
Zastępca kierownika 54 288 42 40
korpalm@umlipno.pl
 
     
Stanowisko ds. USC 54 288 42 40
jastrzebskar@umlipno.pl
 
     
Referat Obsługi Ludności 54 288 42 43  
     
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 54 288 42 43
usc@umlipno.pl
lewandowskab@umlipno.pl
krazinskam@umlipno.pl
 
     
     
Samodzielne stanowisko ds. obronnych   Franciszek Patran
 
  54 288 42 17
obrona@umlipno.pl
 
     


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-07-17 13:31:43
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-07-17 13:23:49
Krzysztof DerwińskiEdycja2019-08-22 13:01:32
Pawel RomańskiEdycja2019-08-02 10:34:43
Pawel RomańskiEdycja2016-11-25 13:28:34
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 10:11:06
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 10:06:22
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 09:57:29
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 09:53:50
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 09:12:05
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 09:07:13
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 09:00:15
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 08:58:30
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 08:49:37
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 08:48:33
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 08:45:42
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 08:42:56
Pawel RomańskiEdycja2016-10-25 08:42:21
Pawel RomańskiEdycja2016-06-08 14:14:48
Pawel RomańskiEdycja2016-05-04 09:45:11
Krzysztof DerwińskiEdycja2014-01-29 11:16:36
Przemysław RogeńskiEdycja2013-02-01 11:37:23
Przemysław RogeńskiEdycja2012-01-03 11:20:19
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 09:40:11
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 08:37:58
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 08:37:00
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 08:36:28
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 08:35:33
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 08:33:52
Przemysław RogeńskiEdycja2011-04-21 08:33:12
Paweł WróblewskiEdycja2011-01-05 12:12:10
Przemysław RogeńskiEdycja2009-11-20 08:53:08
Przemysław RogeńskiEdycja2009-10-01 14:03:45
Przemysław RogeńskiEdycja2009-10-01 14:00:09
Przemysław RogeńskiEdycja2009-10-01 13:58:11
Przemysław RogeńskiEdycja2008-10-30 07:47:24
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-30 08:31:45
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-05 12:27:28
Przemysław RogeńskiEdycja2008-03-17 08:53:43
Przemysław RogeńskiEdycja2008-02-04 13:27:28
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-14 11:49:39
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-14 11:47:03
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-10 11:21:22
Przemysław RogeńskiDodanie2007-08-09 21:24:59