Wydział Finansowo - Księgowy

Wydział Finansowo - Księgowy

FORMULARZE

DL-1   deklaracja na podatek leśny

DN-1   deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1   deklaracja na podatek rolny

IL-1     informacja w sprawie podatku leśnego

IN-1     informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR-1     informacja w sprawie podatku rolnego

ZL-1A  dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1B  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

ZN-1A  dane o nieruchomościach

ZN-1B  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

ZR-1A  dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1B  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach:

* umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
* odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
* odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę


 Zaświadczenia

 Załączniki:

zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz kto figuruje w ewidencji nieruchomości, w rejestrze podatku rolnego
zaświadczenie – osoby fizyczne
zaświadczenie – osoby prawne

 Zwrot opłaty skarbowej

 Załączniki:

* wniosek o zwrot opłaty skarbowej

 Stwierdzenie nadpłatyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:21:57
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:21:01
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:20:14
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:19:26
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:18:43
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:18:01
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:15:56
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:15:12
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:14:22
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:13:45
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:13:05
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:12:21
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:11:38
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-18 10:09:26
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:42:55
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:41:38
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:40:30
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:27:06
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:25:50
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:22:19
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:21:28
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:20:34
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:17:49
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:06:11
Wioletta KowalskaEdycja2014-12-10 09:04:54
Wioletta KowalskaEdycja2014-09-30 12:08:30
Wioletta KowalskaEdycja2014-08-01 12:52:52
Wioletta KowalskaEdycja2014-08-01 12:47:43
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:34:47
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:32:51
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:28:19
Wioletta KowalskaEdycja2014-06-17 15:26:33
Wioletta KowalskaEdycja2014-05-14 14:08:26
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 12:25:35
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 12:19:28
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 12:07:25
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:57:40
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:52:46
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:40:03
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:22:07
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 11:20:10
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 10:51:26
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 10:44:32
Mariola KępińskaEdycja2008-06-17 10:40:19
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 15:08:05
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 15:02:18
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 15:00:13
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:57:16
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:51:36
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:49:13
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:12:57
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:11:18
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 14:08:15
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:51:25
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:48:05
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:37:19
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:35:46
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:33:21
Mariola KępińskaEdycja2008-05-26 13:27:30
Mariola KępińskaDodanie2008-05-12 08:31:09