Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Podatki i opłaty lokalne
Dług publiczny
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory Samorządowe 2018r
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Wydwanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorwoego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydanego przez wójta ( burmistrza. prezydenta miasta ) w drodze decyzji.

Zezwoelenie może być wydawane na wniosek przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego, które 1) ma na terytorium Rzeczpospolitej Poskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozoumieniu przepisów o działalności gospodarczej; 2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbirowego odprowadzania scieków; 3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu przedmiotowej działalności.

Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie.

 

Wydanie zezwolenia  zbiorowego  zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

wniosek do pobraniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-12-18 13:56:52
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-12-18 13:52:22
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-12-18 13:21:50