Wydwanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorwoego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydanego przez wójta ( burmistrza. prezydenta miasta ) w drodze decyzji.

Zezwoelenie może być wydawane na wniosek przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego, które 1) ma na terytorium Rzeczpospolitej Poskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozoumieniu przepisów o działalności gospodarczej; 2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbirowego odprowadzania scieków; 3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu przedmiotowej działalności.

Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie.

 

Wydanie zezwolenia  zbiorowego  zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

wniosek do pobraniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-12-18 13:56:52
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-12-18 13:52:22
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-12-18 13:21:50