Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Wydane Zezwolenia

 

Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gmin Miasta Lipna działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  - pobierz dokument

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie dzialałnosci w zakresie odbierania odpadów komunalonych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z grupy katalogowej 20 z terenu Gminy Miasta Lipna.  - pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasta Lipna. -pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zezwolenia  na  prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.  - pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna wsprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trransportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasta Lipna. - pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z grupy  katalogowej 20 z Gminy Miasta Lipna. - pobierz dokumentUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:39:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:37:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:34:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:30:34
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:28:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 15:08:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 14:10:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 14:05:05
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 13:58:42
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 13:36:42
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 13:30:20
Agnieszka ChmielewskaDodanie2009-06-22 10:02:59