Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory Samorządowe 2018r
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Wydane Zezwolenia

 

Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gmin Miasta Lipna działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  - pobierz dokument

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie dzialałnosci w zakresie odbierania odpadów komunalonych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z grupy katalogowej 20 z terenu Gminy Miasta Lipna.  - pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasta Lipna. -pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zezwolenia  na  prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.  - pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna wsprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trransportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miasta Lipna. - pobierz dokument

Decyzja Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z grupy  katalogowej 20 z Gminy Miasta Lipna. - pobierz dokumentUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:39:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:37:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:34:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:30:34
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-27 11:28:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 15:08:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 14:10:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 14:05:05
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 13:58:42
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-24 13:36:42
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 13:30:20
Agnieszka ChmielewskaDodanie2009-06-22 10:02:59