Wybory Samorządowe 2018r

Na tej stronie zamieszczać będziemy dla Państwa wszelkie informacje oraz dokumenty związane ze zbliżającymi się Wyborami Samorządowymi w 2018 roku.

 

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego

 

1. Zarządzenie nr 42/18 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018 - 2023 na obszarze własciwosci Komisarza Wyborczego we Włocławku. - dokument do pobrania ...

2. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorzady terytorialnego w kadencji 2018 - 2023 - dokument do pobrania ...

3. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kadencji 2018 - 2023 - dokument do pobrania ...

4. Analiza podziału na okręgi wg stanu liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017r. - dokument do pobrania ...

5. Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury. 

Załączniki:

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Informacja o liczbie urzędników wyborczych

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dot. urzędnika wyborczego

Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego
(PDF) (DOC)

6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. - dokument do pobrania ...

7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowych na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. - dokument do pobrania ...

8. Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 13 marca 2018r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w poszczegówlnych gminach. - dokument do pobrania ...

9. Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 marca 2018r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w poszczegówlnych gminach. - dokument do pobrania ...

10. Zaktualizowana informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych o liczbie rzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. - dokument do pobrania ...

11. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania ...

Załączniki do pobrania (format pdf oraz doc):

      załącznik nr 1 - pdf      załącznik nr 1 - doc

      załącznik nr 2 - pdf      załącznik nr 2 - doc

      załącznik nr 3 - pdf      załącznik nr 3 - doc

      załącznik nr 4 - pdf      załącznik nr 4 - doc

      załącznik nr 5 - pdf      załącznik nr 5 - doc

12. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  - dokument do pobrania ...

Załączniki do pobrania (format pdf oraz doc):

      załącznik nr 1 - pdf      załącznik nr 1 - doc

      załącznik nr 2 - pdf      załącznik nr 2 - doc

      załącznik nr 3 - pdf      załącznik nr 3 - doc

13. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania ...

Załączniki do pobrania (format pdf oraz doc):

      załącznik nr 1 - pdf      załącznik nr 1 - doc

      załącznik nr 2 - pdf      załącznik nr 2 - doc

      załącznik nr 3 - pdf      załącznik nr 3 - doc

14. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dokument do pobrania ...

15. Druk zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania ...

16. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. - dokument do pobrania ...

17. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. - dokument do pobrania ...

18. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania ...

19. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

20. Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

21. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku. - dokument do pobrania ... 

22. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.  st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

23. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokumenty do pobrania ... ( załącznik nr 1 - pdf      załącznik nr 1 - doc)

24. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- dokumenty do pobrania ... ( załącznik nr 1 - pdf      załącznik nr 1 - doc)

25. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania ...

26. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

27. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. - dokument do pobrania ...

28. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 września 2018r. - dokument do pobrania ... 

29, Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

załącznik nr 1  - Powiatowa Komisja Wyborcza w Lipnie - dokument do pobrania ...

załącznik nr 9 - Miejska Komisja Wyborcza w Lipnie - dokument do pobrania ...

30. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

31. Informacja o pełnionym dyżurze Miejskie Komisji Wyborczej w Lipnie w dniu 12 września 2018r. - dokument do pobrania ... 

32. Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.  - dokument do pobrania ... 

33. Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. - dokument do pobrania ... 

34. Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki. - dokument do pobrania ... 

35. Plan pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. - dokument do pobrania ... 

36. Informacja Urzędu Miejskiego w Lipnie z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przzeprowadzenia głosowaniaw obwodize oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydenów miast powiadamia się pełnomocników wyborczych o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu sutalenia tych składów. - dokument do pobrania ...

37. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 24 września 2018r. o przeprowadzeniu losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych - dokument do pobrania ...

38. Protokół z dnia 26 września 2018 roku z przeprowadzonego publicznego losowania w celu wyłonienia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Lipnie - dokument do pobrania...

39. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 września 2018r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - dokument do pobrania ...

40. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania ...

41. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 28 września 2018 r.  o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokument do pobrania...

42.Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokument do pobrania...

43. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokument do pobrania...
Załącznik: dokument do pobrania...

44. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokument do pobrania...

45. Protokół z przeprowadzonego publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Lipnie - dokument do pobrania...

46. Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- dokument do pobrania..

47. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument do pobrania...

48. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- dokument do pobrania...

49, Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lipna - dokument do pobrania...
Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 roku Lista kandydatów na Burmistrza Miasta Lipna w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokument do pobrania...
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 roku Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lipna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dokument do pobrania...

50.  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania - dokument do pobrania ...

51. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds Przeprowadzenia Głosowania nr 7 w mieście Lipno - dokument do pobrania...

52. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds Ustalenia Wyników Głosowania nr 5 w mieście Lipno - dokument do pobrania...

53. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Lipna - dokument do pobrania...

54. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lipnie - dokument do pobrania...

55. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. - dokument do pobrania...

56. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszcy I z dnia 24 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego (wyciąg Miasto Lipno) - dokument do pobrania ...

57. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszcy I z dnia 24 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego (wyciąg Miasto Lipno) - dokument do pobrania ...

 

 

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1. Pismo PKW z dnia 19 września 2018 roku, znak ZPOW-501-135/18 dotyczące monitoringu w obiektach w których będą lokale wyborcze. więcej ...

2. Pismo PKW z dnia 19 września 2018 roku, znak ZPOW-501-137/18 - dotyczące dotyczące podania informacji, w zakresie treści oświadczenia lustracyjnego kandydatów (na radnych, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w stosunku do kandydatów, wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego, a okres, na który orzeczono pozbawienie tego prawa już upłynął, na obwieszczeniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (lub) oraz kandydatach na wójta. więcej ...

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Paweł WróblewskiEdycja2019-03-13 08:44:12
Paweł WróblewskiEdycja2018-10-31 09:20:58
Pawel RomańskiEdycja2018-10-23 12:09:05
Pawel RomańskiEdycja2018-10-23 12:02:41
Pawel RomańskiEdycja2018-10-23 11:27:20
Paweł WróblewskiEdycja2018-10-16 09:05:52
Paweł WróblewskiEdycja2018-10-10 09:11:01
Pawel RomańskiEdycja2018-10-04 09:39:17
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 15:03:08
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:57:45
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:49:05
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:43:27
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:36:44
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:35:28
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:31:36
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:24:58
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:23:22
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:19:56
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 14:14:42
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 13:15:50
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 13:12:03
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 13:09:51
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 13:03:39
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 12:57:59
Pawel RomańskiEdycja2018-10-01 10:11:11
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-28 08:16:38
Pawel RomańskiEdycja2018-09-27 07:53:43
Pawel RomańskiEdycja2018-09-27 07:38:34
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:14:50
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:13:26
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:12:23
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-25 09:46:27
Pawel RomańskiEdycja2018-09-21 14:29:56
Pawel RomańskiEdycja2018-09-21 14:25:51
Pawel RomańskiEdycja2018-09-21 14:05:38
Pawel RomańskiEdycja2018-09-21 14:05:06
Pawel RomańskiEdycja2018-09-21 14:00:29
Pawel RomańskiEdycja2018-09-12 14:47:49
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-12 10:46:42
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-11 08:35:02
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-11 08:29:50
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-10 10:17:49
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-03 10:43:29
Paweł WróblewskiEdycja2018-09-03 08:53:22
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-31 08:59:27
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-31 08:51:51
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-31 08:46:01
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-31 08:44:18
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-27 12:17:31
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-27 12:16:33
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-27 12:12:12
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:53:38
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:50:33
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:46:42
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:24:01
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:21:08
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:14:48
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:11:04
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:09:13
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 09:01:54
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:59:36
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:55:59
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:53:24
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:52:32
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:47:25
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:43:28
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:41:34
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:40:42
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:36:09
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:33:56
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:32:05
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:28:32
Paweł WróblewskiEdycja2018-08-16 08:23:49
Paweł WróblewskiEdycja2018-04-27 10:24:11
Paweł WróblewskiEdycja2018-04-27 10:22:13
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-28 09:09:26
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-28 09:06:44
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-14 08:27:04
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-14 08:25:41
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-14 08:17:16
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-14 08:15:50
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-14 08:13:18
Paweł WróblewskiEdycja2018-03-14 08:10:34
Pawel RomańskiEdycja2018-02-26 11:54:19
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 10:26:10
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 10:24:07
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 10:20:28
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:49:42
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:48:48
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:45:56
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:43:11
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:36:36
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:31:55
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:17:54
Paweł WróblewskiEdycja2018-02-08 09:16:42
Paweł WróblewskiDodanie2018-02-08 09:15:06