Wybory Samorządowe 2014

Na tej stronie zamieszczać będziemy dla Państwa wszelkie informacje oraz dokumenty związane ze zbliżającymi sie wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada 2014 roku.

Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w zakładce "Aktualności".

1. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2014-2017 - dokument do pobrania ...

2. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018 - dokument do pobrania ...

3. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego komitet wyborczy wyborców podejmuje różne działania organizacyjne w zależności od deklarowanego zasięgu terytorialnego,na którym ma zamiar zgłaszać kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała w zależności od deklarowanego zakresu działania komitetu wyborczego formularze dokumentów zgłoszeniowych.
Komitet wyborczy wyborców może mieć zamiar zgłoszenia kandydatów:
 - w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu  - dokument do pobrania ...
 - tylko w jednym województwie (rady miast na prawach powiatu, rady powiatów,kilka rad gmin w jednym województwie, jeden sejmik - dokument do pobrania ...
 - w więcej niż jednym województwie - dokument do pobrania ....

4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - dokument do pobrania ...

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dokument do pobrania ...

6. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r.o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. - dokument do pobrania ...

7. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. - dokument do pobrania ...

8. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

9. Wzory dokumentów :

- Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

- Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczejw wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

10. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r.w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

11. Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego z dnia 5 września 2014 r. z informacją o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej. - dokumenty do pobrania ...

12. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 września 2014 r. z informacją o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej. - dokument do pobrania ...

13. Komunikat Pełnomocnika Burmistrza Miasta Lipna ds. wyborów dla Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych o wyznaczeniu na obszarze miasta Lipna miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych. - dokument do pobrania ...

14. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych - dokument do pobrania ...

15. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie - dokument do pobrania ...

16. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania powiatowych komisji wyborczych - dokument do pobrania ...

17. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie - dokument do pobrania ...

18. Plan pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie- dokument do pobrania ...

19. Informacja Burmistrza Miasta Lipna o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

20. Informacja dla wyborców - dokumen do pobrania ...

21. Informacja o przyjmowaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Lipnie - dokument do pobrania ...

22. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 października 2014 r.w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych,oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

23. Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 16 października 2014 r.o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

24. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 17 października 2014 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

25. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 17 października 2014 r. o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych. - dokument do pobrania ...

26. Uchwała Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 20 października 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.- dokument do pobrania ...

27. Uchwała Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - dokument do pobrania ...

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - dokument do pobrania ...

28. Informacja w spr. pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Lipnie - dokument do pobrania ...

29. Wykaz Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych w Lipnie - dokument do pobrania ...

30. Uchwała Nr 11/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Lipnie - dokument do pobrania ...

31. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 27 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lipna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

32. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - dokument do pobrania ...

33. Protokół z Wyborów Burmistrza Miasta Lipna - dokument do pobrania ...

34. Protokół z Wyborów do Rady Miejskiej w Lipnie - dokument do pobrania ...

35. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 17 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Lipna w dniu 30 listopdada 2014 roku - dokument do pobrania ...

36. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie druku kart do głosowania - dokument do pobrania ...

37. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Lipnie - dokument do pobrania ...

38. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Lipna - dokument do pobrania ...

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-11-06 14:12:13
Pawel RomańskiEdycja2017-11-06 14:10:50
Pawel RomańskiEdycja2017-11-06 14:09:11
Pawel RomańskiEdycja2017-11-06 14:03:27
Pawel RomańskiEdycja2017-11-06 14:02:16
Paweł WróblewskiEdycja2014-11-30 23:56:53
Pawel RomańskiEdycja2014-11-24 12:56:23
Pawel RomańskiEdycja2014-11-24 12:54:54
Pawel RomańskiEdycja2014-11-24 12:53:42
Pawel RomańskiEdycja2014-11-20 11:31:25
Pawel RomańskiEdycja2014-11-20 08:07:14
Paweł WróblewskiEdycja2014-10-28 08:24:17
Pawel RomańskiEdycja2014-10-24 14:12:07
Pawel RomańskiEdycja2014-10-23 12:55:20
Pawel RomańskiEdycja2014-10-23 12:53:45
Pawel RomańskiEdycja2014-10-23 12:45:22
Pawel RomańskiEdycja2014-10-22 10:30:33
Pawel RomańskiEdycja2014-10-21 14:07:58
Pawel RomańskiEdycja2014-10-21 11:04:30
Pawel RomańskiEdycja2014-10-21 11:02:05
Pawel RomańskiEdycja2014-10-20 13:39:21
Pawel RomańskiEdycja2014-10-20 13:38:39
Pawel RomańskiEdycja2014-10-20 13:37:52
Pawel RomańskiEdycja2014-10-20 13:32:56
Pawel RomańskiEdycja2014-10-20 13:32:01
Pawel RomańskiEdycja2014-10-20 13:22:59
Paweł WróblewskiEdycja2014-10-17 15:39:28
Paweł WróblewskiEdycja2014-10-16 09:46:37
Paweł WróblewskiEdycja2014-10-14 13:10:55
Paweł WróblewskiEdycja2014-10-14 09:08:03
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-24 12:52:44
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-24 11:58:11
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-24 09:56:53
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-24 07:59:03
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-23 13:18:12
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-05 09:13:31
Paweł WróblewskiEdycja2014-09-04 10:18:08
Paweł WróblewskiEdycja2014-08-28 09:16:10
Paweł WróblewskiEdycja2014-08-27 10:09:14
Paweł WróblewskiEdycja2014-03-04 10:20:29
Paweł WróblewskiEdycja2014-03-04 10:18:03
Paweł WróblewskiEdycja2014-03-04 10:13:57
Paweł WróblewskiEdycja2014-03-04 10:12:03
Paweł WróblewskiEdycja2014-03-04 10:06:51
Paweł WróblewskiEdycja2014-03-04 10:02:32
Paweł WróblewskiDodanie2014-03-04 10:00:40