Wolne stanowiska w UM

22.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. realizacji podatków i opłat treść ogłoszenia na wolne stanowisko pracy

___________________________________________________________________________________________

22.10.2020 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. obsługi rady miejskiej i promocji miasta treść ogłoszenia na wolne stanowisko pracy

___________________________________________________________________________________________

15.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa w Lipnie treść ogłoszenia na wolne stanowisko pracy

05.10.2020 r.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa treść listy kandydatów

___________________________________________________________________________________________

07.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór ba wolne stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie więcej....

27.07.2020 r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie więcej....

___________________________________________________________________________________________

16.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie więcej....

___________________________________________________________________________________________

29.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...

___________________________________________________________________________________________

27.11.2019

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Komendant Straży Miejskiej w Lipnie więcej...

___________________________________________________________________________________________

15.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...

___________________________________________________________________________________________

15.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Strażnik w Straży Miejskiej w Lipnie. więcej...

___________________________________________________________________________________________

 

05.03.2019 r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw organizacyjnych. więcej...

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy. więcej...

Oświadczenie o niekaralności. więcej...

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych. więcej...

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie . więcej...

Zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

22.03.2019 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  wolne stanowisko pracy: Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw organizacyjnych. więcej...

29.03.2019 r.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw organizacyjnych. więcej...

___________________________________________________________________________________________

30.04.2018 r.

Burmistrz Miasta Lipna  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie: więcej...

___________________________________________________________________________________________

06.03.2017r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie, ul. Włocławka 18; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, al. Traugutta 2; dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, plac 11-go Listopada 13.

Zarządzenie więcej...
Ogłoszenie więcej...

____________________________________________________________________________________________

01.06.2016r.

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zmiany zarządzenia dot. przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2 więcej...

19.05.2016r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: Dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

Zarządzenie więcej...
Ogłoszenie więcej...

____________________________________________________________________________________________

12.11.2015r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie więcej

12.10.2015r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie więcej

5.11.2015r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie więcej...

____________________________________________________________________________________________

3.03.2015r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie więcej

12.02.2015r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

11.02.2015r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

16.05.2014r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pracownik ds. gospodarki nieruchomościami więcej

13.05.2014r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: pracownik ds. gospodarki nieruchomościami więcej

18.04.2014r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik ds. gospodarki nieruchomościami więcej

____________________________________________________________________________________________

24.12.2013r.

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie więcej

19.12.2013r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie więcej

26.11.2013r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

25.06.2013 r.

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie  więcej
 

18.06.2013r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie więcej 

27.05.2013r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

 

 10.04.2013r.

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie więcej ____________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze na  stanowisko pracy Komendant Straży Miejskiej w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na  stanowisko pracy Komendant Straży Miejskiej w Lipnie więcej

____________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Komendant Straży Miejskiej w Lipnie  więcej

____________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. zamówień publicznych i utrzymania infrastruktury komunalnej  więcej

____________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   więcej

____________________________________________________________________________________________

Urząd Miejski w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego więcej 

____________________________________________________________________________________________

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LIPNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 INSPEKTOR ds. PŁAC, KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI SEKRETARIATU więcej

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na tsanowisko pracy 
Inspektor ds. płac, kadr, szkolenia i obsługi sekretariatu więcej

____________________________________________________________________________________________

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: 
Inspektor Dyscypliny Sportu więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU więcej

____________________________________________________________________________________________

MANAGER SPORTU więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: Manager Sportu więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
MANAGER SPORTU więcej

____________________________________________________________________________________________

Urząd Miejski w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
Podinspektor ds. Inwestycji i Usług Komunalnych więcej

____________________________________________________________________________________________

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy 
Informatyk-Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych więcej

____________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Informatyk-Pełnomocnik d/s oOchrony Danych Osobowych więcej

____________________________________________________________________________________________

Urząd Miejski w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
Informatyka-Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych więcej

____________________________________________________________________________________________

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego-Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych więcej

Urząd Miejski w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego-Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. więcej

____________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy 

Podinspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Komunalnej i Mieszkaniowej więcej

____________________________________________________________________________________________

Lista Kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko pracy 
Podinspektora-Inspektora ds. Geodezji, Planowania i Gospodarki Przestrzennej więcej

 

Urząd Miejski w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
Podinspektora-Inspektora Ds. Geodezji, Planowania i Gospodarki Przestrzennej więcej

____________________________________________________________________________________________

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Komunalnej i Mieszkaniowej więcej

____________________________________________________________________________________________

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY zatrudni INSTRUKTORA PLASTYCZNO-WYSTAWIENNICZEGO oraz OSOBĘ DO PROWADZENIA SEKRETARIATU więcej

____________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
INSPEKTOR DS. PŁAC, KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI SEKRETARIATU więcejUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof KuberskiEdycja2020-10-22 15:03:26
Krzysztof KuberskiEdycja2020-10-05 14:32:45
Krzysztof KuberskiEdycja2020-10-05 14:32:11
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-15 14:42:14
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-15 09:38:34
Pawel RomańskiEdycja2020-07-29 09:31:42
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-07 12:59:55
Krzysztof KuberskiEdycja2020-06-16 11:51:40
Pawel RomańskiEdycja2019-11-29 11:36:33
Pawel RomańskiEdycja2019-11-29 11:36:00
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 12:53:47
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 10:24:58
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 10:24:21
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 10:19:18
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 07:53:39
Pawel RomańskiEdycja2019-11-14 14:23:27
Pawel RomańskiEdycja2019-03-29 11:51:34
Pawel RomańskiEdycja2019-03-22 09:56:39
Pawel RomańskiEdycja2019-03-05 14:21:02
Pawel RomańskiEdycja2019-03-05 09:28:03
Pawel RomańskiEdycja2019-03-05 09:16:39
Pawel RomańskiEdycja2019-03-05 08:58:58
Pawel RomańskiEdycja2019-03-05 08:53:41
Pawel RomańskiEdycja2018-04-30 12:43:49
Pawel RomańskiEdycja2018-04-30 12:39:48
Pawel RomańskiEdycja2017-03-06 14:10:03
Pawel RomańskiEdycja2017-03-06 14:07:44
Pawel RomańskiEdycja2016-06-02 11:20:22
Pawel RomańskiEdycja2016-06-02 11:18:41
Pawel RomańskiEdycja2016-06-02 11:15:58
Pawel RomańskiEdycja2016-05-19 10:11:43
Pawel RomańskiEdycja2016-05-19 10:10:43
Pawel RomańskiEdycja2016-05-19 10:10:25
Pawel RomańskiEdycja2016-05-19 10:10:13
Pawel RomańskiEdycja2016-05-19 10:07:45
Paweł WróblewskiEdycja2015-11-12 11:37:16
Pawel RomańskiEdycja2015-11-09 08:31:52
Pawel RomańskiEdycja2015-11-09 08:29:44
Pawel RomańskiEdycja2015-11-02 09:29:23
Pawel RomańskiEdycja2015-10-12 14:30:32
Pawel RomańskiEdycja2015-03-03 12:32:13
Pawel RomańskiEdycja2015-02-12 14:53:19
Pawel RomańskiEdycja2015-02-11 14:27:52
Pawel RomańskiEdycja2014-05-16 13:43:48
Pawel RomańskiEdycja2014-05-16 13:42:33
Pawel RomańskiEdycja2014-05-16 13:41:42
Pawel RomańskiEdycja2014-05-16 13:37:19
Pawel RomańskiEdycja2014-05-16 13:34:56
Pawel RomańskiEdycja2014-04-18 11:35:24
Pawel RomańskiEdycja2014-04-18 11:33:26
Pawel RomańskiEdycja2013-12-24 10:21:12
Pawel RomańskiEdycja2013-12-24 10:20:08
Pawel RomańskiEdycja2013-12-19 11:01:24
Pawel RomańskiEdycja2013-12-19 10:17:41
Pawel RomańskiEdycja2013-11-26 11:34:01
Pawel RomańskiEdycja2013-11-26 11:31:37
Przemysław RogeńskiEdycja2013-06-25 10:09:30
Przemysław RogeńskiEdycja2013-06-25 10:07:50
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:28:57
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:27:39
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:21:57
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:20:41
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:19:41
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:19:19
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:18:40
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:17:56
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:15:50
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:14:53
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:12:57
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:12:22
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:12:00
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:09:16
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 14:06:01
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 13:43:43
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 12:46:13
Pawel RomańskiEdycja2013-06-18 12:44:43
Pawel RomańskiEdycja2013-05-27 10:00:43
Pawel RomańskiEdycja2013-05-27 10:00:18
Pawel RomańskiEdycja2013-05-27 09:51:04
Pawel RomańskiEdycja2013-04-10 11:25:28
Pawel RomańskiEdycja2013-04-10 11:25:08
Pawel RomańskiEdycja2013-04-10 11:24:36
Pawel RomańskiEdycja2013-04-10 11:22:50
Pawel RomańskiEdycja2013-04-10 11:19:49
Paweł WróblewskiEdycja2010-01-06 09:22:55
Paweł WróblewskiEdycja2010-01-06 09:20:48
Paweł WróblewskiEdycja2009-11-18 13:43:31
Paweł WróblewskiEdycja2009-11-18 13:41:02
Przemysław RogeńskiEdycja2009-10-19 08:30:03
Paweł WróblewskiEdycja2009-09-28 11:41:40
Paweł WróblewskiEdycja2009-09-28 11:40:11
Paweł WróblewskiEdycja2009-09-10 15:01:57
Paweł WróblewskiEdycja2009-09-10 14:59:54
Przemysław RogeńskiEdycja2009-07-28 15:08:31
Beata LewandowskaEdycja2008-06-13 09:51:24
Beata LewandowskaEdycja2008-06-12 11:42:25
Mariusz WoźniakEdycja2008-02-01 12:21:29
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-28 11:02:16
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-24 12:14:50
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-08 12:36:13
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-08 08:59:29
Mariusz WoźniakEdycja2008-01-08 08:57:36
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-17 14:31:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-17 14:12:53
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-12 15:07:08
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-11 09:57:52
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-05 12:43:32
Mariusz WoźniakEdycja2007-11-21 08:25:20
Mariusz WoźniakEdycja2007-11-20 08:36:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-11-02 10:05:51
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-31 14:24:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-31 09:24:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-08 10:05:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-04 12:31:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-17 13:00:39
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-13 09:01:01
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-07 12:14:05
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:27:18
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-17 09:25:25
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-16 15:09:51
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-16 15:02:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-16 14:43:50
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-16 14:40:24
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-16 14:18:47
Mariusz WoźniakEdycja2007-08-16 14:15:38
Przemysław RogeńskiDodanie2007-08-09 21:10:08