Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku

Rady Miejskiej w Lipnie 

     podejmowane w 2010 roku 

kadencja 2010-2014 

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

 
    Tytuł uchwały

Uchwała

do 

 pobrania       

       

III/20/2010

z dnia

29.12.2010

 

  Zmieniająca uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

uchwała

III/19/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2011.

uchwała

 III/18/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

III/17/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

III/16/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

III/15/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości grudntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

III/14/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Mickieiwcza 23.

uchwała

III/13/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w grudncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w budynku przy ul. Mickiewicza 23.

uchwała

 III/12/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

 III/11/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

uchwała

Program

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

III/10/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

uchwała

załącznik

 III/9/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

uchwała 

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3 

 III/8/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2011 rok

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

załącznik Nr 9

 

III/7/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie zmianw budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik nr 3 

 

II/6/2010

z dnia

06.12.2010

 

 

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie

uchwała

II/5/2010

z dnia

06.12.2010

 

 

W sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Lipnie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

uchwała

 II/4/2010

z dnia

06.12.2010

 

 

 W sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej

 uchwała

II/3/2010

z dnia

06.12. 2010

 

 

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady.

 uchwała

I/2/2010

z dnia

01.12.2010

 

 

 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie

uchwała 

I/1/2010

z dnia

01.12 2010

 

 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie

uchwałaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-16 10:20:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-20 12:24:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-02-15 08:00:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-02-15 07:59:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-05 11:55:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-05 11:54:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-05 08:20:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-05 08:16:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-05 08:15:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:31:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:29:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:27:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:26:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:16:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:13:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:11:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:09:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:06:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:05:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:03:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 12:01:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:59:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:58:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:56:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:50:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:48:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:47:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:43:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:42:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:38:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:37:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:34:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:32:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:31:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:30:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:27:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:25:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:21:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:13:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 11:00:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:58:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:54:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:50:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:46:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:39:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:03:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 10:01:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-04 09:58:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 14:15:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 14:12:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 14:09:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 14:06:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 13:40:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 13:03:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 12:59:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 12:53:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 12:48:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:44:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:42:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:25:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:24:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:21:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:19:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:09:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:08:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:06:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:04:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 11:00:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 10:57:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 10:55:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 10:53:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 10:52:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-03 10:50:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-07 11:08:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-07 10:59:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-07 10:55:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-07 10:52:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-07 10:04:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-02 08:39:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 12:57:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 12:56:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 12:55:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 12:50:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-12-01 12:49:13
Paweł WróblewskiDodanie2010-11-30 12:52:02