Uchwały Rady Miejskiej w 2018 roku

Uchwały Rady Miejskiej w 2018 roku

Numer i data podjęcia

              Tytuł  uchwały                                                          

 

Treść
     

XL/291/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

uchwała   

załącznik   

XL/290/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały

uchwała   

załącznik  

XL/289/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna uchwała     

XL/288/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała     

załącznik

XL/287/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/139/2016) uchwała     

XL/286/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/138/2016) uchwała     

XL/285/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała     

XL/284/2018

z dnia

17.01.2018

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

uchwała     

XL/283/2018

z dnia

17.01.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała         

uzasadnienie  

zał. 1     

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:39:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:37:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:33:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:31:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:30:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:29:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:27:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:25:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:24:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:23:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:22:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:21:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:19:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:18:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:14:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 11:01:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 10:59:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 10:57:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 10:54:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-19 10:34:52
Paweł WróblewskiDodanie2018-01-19 10:26:36