Uchwały Rady Miejskiej w 2017 roku

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

z 2017 roku

Numer

i data

uchwały

 

 

Tytuł uchwały                                   

  Treść     
         

XXXII/224/2017

z dnia

29.03.2017

 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

  uchwała

XXXII/223/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2241/12 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXXII/222/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

XXXII/221/2017

z dnia

29.03.2017

  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”.   uchwała

XXXII/220/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 258/1 położona w Lipnie Obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XXXII/219/2017

z dnia

29.03.2017

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnej ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.

  uchwała

XXXII/218/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy   uchwała

XXXII/217/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XXXII/216/2017

z dnia

29.03.2017

   w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.   uchwała

XXXII/215/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2016  

uchwała

załącznik

XXXII/214/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Lipna na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.,  

uchwała

załacznik

XXXII/213/2017

z dnia

29.03.2017

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

XXXII/212/2017

z dnia

29.03.2017

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał.2.1

zał.3

XXXI/211/2017

z dnia

01.03.2017

 

 

w sprawie określenia kryteriów lokalnych branych pod  uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.

  uchwała

XXXI/210/2017

z dnia

01.03.2017

  W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w spotępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.   uchwała

XXXI/209/2017

z dnia

01.03.2017

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok   uchwała

XXXI/208/2017

z dnia

01.03.2017

 

  w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą   uchwała

XXXI/207/2017

z dnia

01.03.2017

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna   uchwała

XXXI/206/2017

z dnia

01.03.2017

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku”   uchwała

XXXI/205/2017

z dnia

01.03.2017

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XXXI/204/2017

z dnia

01.03.2017

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

 

XXX/203/2017

z dnia

25.01.2017

  w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie  

uchwała

XXX/202/2017

z dnia

25.01.2017

  W sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie  

uchwała

XXX/201/2017

z dnia

25.01.2017

  w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia   uchwała

XXX/200/2017

z dnia

25.01.2017

 

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

 

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XXX/199/2017

z dnia

25.01.2017

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok  

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-04-03 12:54:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-04-03 12:53:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:54:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:50:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:48:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:46:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:44:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:44:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:42:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:40:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:38:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:37:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:36:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:34:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:33:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:31:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:29:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:27:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:25:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:24:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:22:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:20:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:19:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:17:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:15:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:14:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:12:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:11:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:08:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 12:01:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-30 11:46:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:24:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:21:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:20:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:19:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:10:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:09:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:07:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:06:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 14:05:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:50:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:48:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:47:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:46:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:44:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:43:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:41:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:23:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:21:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:20:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:16:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-02 13:02:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:14:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:13:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:12:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:11:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:10:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:09:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:08:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:07:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:04:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 11:02:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 10:56:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 10:52:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-26 10:48:31
Pawel RomańskiEdycja2017-01-19 11:05:37
Pawel RomańskiEdycja2017-01-19 11:05:08
Pawel RomańskiEdycja2017-01-19 11:04:45
Pawel RomańskiEdycja2017-01-19 11:04:35
Pawel RomańskiDodanie2017-01-19 11:04:02