Uchwały Rady Miejskiej w 2014 roku

                    Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

                              kadencja 2014-2018

Numer  

i data      uchwały     

 

Tytuł uchwały                                  

Treść

 

     

III/18/2014

z dnia

29.12.2014

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2015 rok

uchwała

zał. Nr 1

zał. Nr 1.1

zał. Nr 2

zał. Nr 2.1

zał. Nr 3

zał. Nr 4

zał. Nr 5

zał. Nr 6

zał. Nr 7

zał. Nr 8

zał. Nr 9

zał. Nr 10

zał. Nr 11

zał. Nr 12

zał. Nr 13

III/17/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026

uchwała

zał. Nr 1

zał. Nr 2

III/16/2014

z dnia 29.12.2014

W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku

uchwała

załącznik

III/15/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lipna.

uchwała

załącznik

III/14/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/8 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. uchwała

III/13/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 połózona w Lipniew Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. uchwała

III/12/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchumości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/11 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.  uchwała

III/11/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. uchwała

III/10/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na 2015 rok

uchwała

załącznik

III/9/2014

 zdnia

29.12.2014

 

Zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. uchwała

III/8/2014

z dnia

29.12.2014

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2014 rok

uchwała

uzasadnienie

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2.1

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

III/7/2014

z dnia

29.12.2014

 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026

uchwała

uzasadnienie

zał. Nr 1

zał. Nr 2

II/6/2014

z dnia

09.12.2014

W sprawie powołania Komisji Statutowej uchwała

II/5/2014

z dnia

09.12.2014

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

II/4/2014

z dnia

09.12.2014

W sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastepcy Przewodniczacego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej. uchwała

II/3/2014

 z dnia

09.11.2014

W sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady uchwała

I/2/2014

z dnia

27.11.2014

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady uchwała

I/1/2014

z dnia

27.11.2014

W sprawie wyboru Przewodniczącego rady Miejskiej uchwała
     

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-01-19 11:07:04
Pawel RomańskiEdycja2016-01-28 12:10:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:40:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:39:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:39:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:38:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:20:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:17:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:17:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:14:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-19 14:05:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-19 14:03:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-19 14:01:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-19 13:56:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:12:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:09:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:50:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:46:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:45:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:34:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:22:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:21:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:19:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:16:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:09:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:07:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 10:04:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:54:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:52:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:49:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:44:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:42:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:39:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:37:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-07 09:34:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 15:13:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 15:11:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 15:08:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 14:52:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 14:50:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 14:02:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:58:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:52:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:51:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:47:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:46:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:43:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:40:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:38:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:37:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:35:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:34:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:32:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:31:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:29:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:28:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:25:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:23:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:21:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-30 13:19:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 11:31:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 11:30:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 11:30:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 11:26:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 10:11:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 10:08:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 10:08:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 10:05:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 08:34:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-12 07:30:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-11 12:43:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-11 12:30:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-11 12:29:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-11 12:27:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-11 12:22:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-11 12:19:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:29:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:26:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:25:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:22:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:20:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:16:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:11:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:09:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:08:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:04:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 10:02:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 09:27:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-10 08:21:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-02 13:34:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-02 13:33:54
Przemysław RogeńskiEdycja2014-12-02 13:29:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-02 13:26:35
Przemysław RogeńskiEdycja2014-12-02 13:24:57
Przemysław RogeńskiDodanie2014-12-01 11:18:16