Uchwały - kadencja 2018 - 2023

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

w kadencji 2018 - 2023

 


Numer i data

uchwały

Treść

                              u c h w a ł y                                                     

         

pobierz dokument
     

III/8/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. uchwała

III/7/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

III/6/2018

z dnia

05.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

II/5/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

II/4/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwała

II/3/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady uchwała

I/2/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

I/1/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-12 13:28:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:12:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:11:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:05:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:03:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:02:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:01:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:59:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:58:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:56:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:55:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:54:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:51:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:50:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:29:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:23:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:54:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:53:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:52:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:46:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:36:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:33:35
Paweł WróblewskiDodanie2018-11-16 12:23:49