Uchwały

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok więcej...

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok więcej...

Uchwała w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2008 rok więcej...

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2008 rok więcej...

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok

 uchwała

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok

uchwała

Uchwała w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

uchwała

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

uchwała

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2010

uchwała

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok

 uchwała,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3

Uchwała w sprawie opłaty targowej na 2010 rok                                                           

uchwała

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

uchwała,    uzasadnienie,    załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2,    załącznik Nr 3

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

rozporządzenie

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

uchwała

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2011 rok

uchwała

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

uchwała

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

uchwała

 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok

uchwała

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

uchwała

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

rozporządzenie

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2013 rok

uchwała

uzasadnienie

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

uchwała

uzasadnienie

Uchwała w sprawie wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2013 rok

uchwała

uzasadnienie

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

uchwała

uzasadnienie

Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

uchwała

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

uchwała

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2014 rok

uchwała

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

uchwała

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

uchwała str. 1,   str. 2

Uchwała w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 rok

uchwała,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.

uchwała

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 rok.

DL-1,   DN-1,   DR-1,   IL-1,   IN-1,   IR-1,   ZL-1A,   ZL-1B,   ZN-1A,   ZN-1B,   ZR-1A,   ZR-1B

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

s. 1,   s. 2

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

s. 1,   s. 2,   załącznik Nr 1,   załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

s. 1

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

DL-1,   DN-1,   DR-1,   IL-1,   IN-1,   IR-1,   ZL-1A,   ZL-1B,   ZN-1A,   ZN-1B,   ZR-1A,   ZR-1B,   DT-1A

Uchawała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów i formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik do deklaracji DT - 1      DT - 1/A

Uchwała Nr XVI/126/2020 z dnia 06.05.2020r w sprawie przedłużenia wskazanym grupom - osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2020-05-11 12:39:22
Wioletta KowalskaEdycja2020-05-11 12:37:57
Wioletta KowalskaEdycja2020-05-11 12:36:36
Wioletta KowalskaEdycja2020-05-11 12:35:35
Wioletta KowalskaEdycja2020-05-11 12:34:47
Wioletta KowalskaEdycja2020-05-11 12:31:54
Wioletta KowalskaEdycja2018-01-05 12:40:46
Wioletta KowalskaEdycja2018-01-05 12:39:10
Wioletta KowalskaEdycja2018-01-05 12:38:14
Wioletta KowalskaEdycja2018-01-05 12:37:17
Wioletta KowalskaEdycja2018-01-05 12:36:14
Wioletta KowalskaEdycja2018-01-05 12:35:07
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:16:30
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:15:16
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:13:18
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:11:32
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:10:49
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:09:25
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:06:46
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:03:51
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:03:17
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:02:36
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:01:45
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:01:00
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 13:00:17
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:59:31
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:58:44
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:57:55
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:56:06
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:53:02
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:52:12
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:51:25
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:37:25
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:25:13
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:23:26
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:22:41
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:19:52
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:18:43
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:17:33
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:16:14
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:14:45
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:13:47
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:12:23
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:11:15
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:05:51
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:04:48
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:02:29
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:01:32
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:00:53
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 12:00:12
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 11:59:35
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 11:56:59
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 11:53:34
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 11:52:50
Wioletta KowalskaEdycja2016-11-30 11:50:43
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:44:40
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:43:59
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:43:15
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:42:31
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:41:50
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:41:09
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:40:23
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:39:37
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:38:15
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:37:29
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:36:41
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:35:53
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:30:46
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:23:41
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:22:45
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:22:06
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:21:23
Wioletta KowalskaEdycja2015-12-17 14:20:28
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:33:00
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:32:12
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:29:53
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:29:04
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:15:01
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:13:37
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:12:24
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 09:08:07
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 08:58:57
Wioletta KowalskaEdycja2015-01-15 08:57:39
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-20 11:54:13
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-20 11:51:56
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-20 11:49:27
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-20 11:48:18
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-20 11:45:37
Wioletta KowalskaEdycja2013-12-20 11:42:47
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:42:29
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:41:27
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:40:26
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:39:27
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:38:25
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:37:26
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:36:13
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:35:07
Wioletta KowalskaEdycja2013-01-14 09:33:33
Wioletta KowalskaEdycja2012-02-14 11:49:37
Wioletta KowalskaEdycja2012-02-14 11:46:36
Wioletta KowalskaEdycja2012-02-14 11:43:41
Wioletta KowalskaEdycja2012-02-14 11:38:48
Wioletta KowalskaEdycja2012-02-14 11:35:22
Wioletta KowalskaEdycja2012-02-14 11:34:19
Wioletta KowalskaEdycja2012-01-24 12:09:35
Wioletta KowalskaEdycja2012-01-24 12:07:21
Wioletta KowalskaEdycja2012-01-24 12:05:09
Wioletta KowalskaEdycja2012-01-24 12:02:40
Wioletta KowalskaEdycja2012-01-24 11:55:17
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:30:15
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:28:57
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:26:52
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:23:21
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:18:09
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:16:37
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:14:46
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:11:47
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:09:14
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 12:04:30
Wioletta KowalskaEdycja2011-04-29 11:52:31
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:37:53
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:37:20
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:36:38
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:35:48
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:34:41
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:33:14
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:32:42
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:32:24
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:30:04
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:27:58
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:27:01
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-12 08:26:03
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 15:01:15
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:59:47
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:57:33
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:56:07
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:55:29
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:54:32
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:52:49
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:51:54
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:50:30
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:49:30
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:48:19
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:47:22
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:45:57
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:44:09
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-11 14:41:56
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 13:37:51
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 13:36:37
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 13:34:18
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 13:33:05
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 13:29:39
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:57:21
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:54:08
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:52:37
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:51:25
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:50:52
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:49:13
Wioletta KowalskaEdycja2010-01-07 12:48:15
Mariola KępińskaEdycja2008-03-28 13:28:14
Mariola KępińskaEdycja2008-03-28 13:25:06
Mariola KępińskaEdycja2008-03-28 13:20:17
Mariola KępińskaEdycja2008-03-28 13:09:17
Mariola KępińskaEdycja2008-03-28 13:06:25
Mariola KępińskaEdycja2008-03-28 13:02:40
Jolanta MaciejkoDodanie2008-02-18 09:18:03