Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST  

Rb - 27S   s.1   s.2   s.3   s.4   s.5   s.6   s.7   s.8   s.9

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST  

Rb - 28S   s.1   s.2   s.3   s.4   s.5   s.6   s.7   s.8   s.9   s.10   s.11   s.12   s.13   s.14   s.15   s.16   s.17  s.18  s.19   s.20   s.21

3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST  

Rb - NDS   s.1   s.2

4. Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych   

Rb - PDP  s.1

5. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  

Rb - N   s.1   s.2

6. Spr. uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościwych wg wartości księgowej  

Rb - UN   s.1

7. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  

Rb - Z   s.1   s.2

8. Spr. uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych  

Rb - UZ   s.1   s.2UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:10:14
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:08:42
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:07:43
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:06:57
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:05:08
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:04:16
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:03:07
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:01:51
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 11:00:42
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:59:42
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:58:41
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:57:52
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:57:04
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:56:17
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:55:31
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:54:45
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:53:56
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:53:09
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:52:20
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:51:37
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:50:49
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:50:02
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:49:09
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:48:00
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:38:45
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:37:59
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:37:08
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:36:11
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:34:35
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:33:47
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:33:00
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:18:55
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:18:12
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:17:18
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 10:16:24
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 09:44:37
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 09:43:00
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 09:41:56
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 09:41:09
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-19 09:39:55
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 10:37:20
Wioletta KowalskaDodanie2012-07-18 09:45:34