Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST  

Rb - 27S  s.1   s.2   s.3   s.4   s.5   s.6   s.7   s.8   s.9

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST  

Rb - 28S  s.1   s.2   s.3   s.4   s.5   s.6   s.7   s.8   s.9   s.10   s.11   s.12  s.13   s.1 4   s.15    s.16   s.17   s.18   s.19   s.20   s.21   s.22   s.23

3. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST  

Rb - NDS   s.1

4. Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych   

Rb - PDP   s.1

5. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  

Rb - N   s.1   s.2

6. Spr. uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościwych wg wartości księgowej  

Rb - UN  s.1

7. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  

Rb - Z   s.1   s.2

8. Spr. uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych  

Rb - UZ   s.1   s.2UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:30:16
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:27:18
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:26:17
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:25:36
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:24:47
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:23:25
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:22:40
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:21:50
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:21:02
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:20:14
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:19:32
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:18:45
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:17:52
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:17:02
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:16:15
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:15:26
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:14:39
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:13:52
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:13:05
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:12:15
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:11:19
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:10:13
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:09:15
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:08:13
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:07:23
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:03:24
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:02:18
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 12:01:11
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:59:17
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:57:55
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:56:37
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:55:40
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:53:57
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:53:04
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:51:57
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:50:49
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:49:50
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:48:57
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:48:02
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:47:03
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 11:45:57
Wioletta KowalskaEdycja2012-07-18 10:36:38
Wioletta KowalskaDodanie2012-07-17 12:30:35