Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.

Rb-27S....,   Rb-27Sc.d......

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych j.s.t.

Rb-28S....,   Rb-28S c.d......

3. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Rb-Z....,   Rb-Z c.d.....

4. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Rb-NDS....

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

Rb-PDP....

6. Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb-N....UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2014-01-31 09:46:17
Paweł WróblewskiEdycja2011-04-11 14:27:19
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:33:33
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:32:27
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:28:11
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:26:58
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:25:46
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:24:45
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:23:38
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:22:27
Wioletta KowalskaEdycja2010-03-29 11:21:23
Wioletta KowalskaDodanie2010-03-29 10:45:36