Sport

Zarządzenie  66/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2020 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu  więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  57/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2020 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2020 roku więcej

Załacznik nr 1  więcej

Oferta  więcej  
Wzór sprawozdania  więcej
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  29/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 kwietnia 2020 roku


w sprawie:   unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2020 roku więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  7/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2020 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2020 roku więcej

Załącznik Nr 1 więcej  

Oferta  więcej    
Wzór sprawozdania  więcej
Wzór umowy więcej

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie  14/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 marca 2019 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju więcej

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  5/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 lutego 2018 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2019 roku więcej

Załącznik  nr 1 więcej
Oferta więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie  16/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  5/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 lutego 2018 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2018 roku więcej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia więcej

   Wzór oferty więcej
    Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2017
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 lutego 2017 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2017 roku więcej

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia więcej
    Wzór oferty więce
    Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

     Wzór sprawozdania więcej
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 lutego 2016 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu  więcej  

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w 2016 roku więcej

Załacznik nr 1 do Zarządzenia  więcej
Załącznik nr 2 wzór oferty więcej  
Załącznik nr 3 wzór sprawozdanie więcej

____________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 15/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2015 roku

w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej

 

Zarządzenie Nr 76/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w  2015 roku więcej

Załacznik Nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 wzór oferty więcej

Wzór sprawozdania więcej      więcej

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w  2014 więcej

Załacznik Nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej _________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej  celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu więcej 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w  2014 roku więcej

Załacznik Nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 7/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu.  więcej

 

Zarządzenie Nr 72/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w 2013 roku więcej 

Załącznik nr 1 więcej
Wzór oferty  więcej
Przykładowy wzór wypełnionej ofery  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej

Zarządzenie Nr 4/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w 2012 roku więcej

Załącznik nr 2 więcej
Wzór oferty więcej
Przykładowy wzór wypełnionej ofery więcej
Wzór sprawozdanie więcej

  _______________________________ __________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju w 2011 roku więcej

Zarządzenie Nr 8/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej

Zarządzenie Nr 4/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2011 roku więcej

Załącznik Nr 1 więcej

Wzór oferty  więcej  więcej
Oświadczenie o zgodności podpisu więcej
Oświadczenie o innych źródłach finansowania więcej

 _________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LV/442/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. więcej

 

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji zadania. więcej

Wzór oferty więcej

Oświadczenie o zgodności podpisu więcej

Oświadczenie o innych źródłach finansowania więcej

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2020-08-17 07:55:01
Mariusz WoźniakEdycja2020-07-20 14:42:37
Mariusz WoźniakEdycja2020-07-20 13:59:44
Mariusz WoźniakEdycja2020-04-09 12:01:23
Mariusz WoźniakEdycja2020-03-06 11:25:04
Mariusz WoźniakEdycja2020-01-28 10:18:37
Mariusz WoźniakEdycja2020-01-28 07:14:12
Mariusz WoźniakEdycja2020-01-28 07:09:32
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-05 07:58:31
Mariusz WoźniakEdycja2019-01-22 10:12:17
Mariusz WoźniakEdycja2019-01-22 10:09:56
Mariusz WoźniakEdycja2018-03-16 12:03:37
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-05 10:12:44
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-05 10:10:11
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-05 09:59:45
Mariusz WoźniakEdycja2017-09-13 12:14:05
Mariusz WoźniakEdycja2017-09-13 12:09:49
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:57:46
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:47:32
Pawel RomańskiEdycja2017-02-16 11:01:42
Pawel RomańskiEdycja2017-02-16 11:00:52
Pawel RomańskiEdycja2017-02-16 11:00:18
Pawel RomańskiEdycja2017-02-16 10:58:26
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-09 08:38:32
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-08 11:43:36
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-08 11:42:18
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-08 11:39:07
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-08 11:25:14
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-08 11:22:26
Mariusz WoźniakEdycja2017-02-08 11:20:09
Mariusz WoźniakEdycja2016-12-05 14:26:03
Mariusz WoźniakEdycja2016-12-05 14:18:00
Mariusz WoźniakEdycja2016-12-05 14:13:27
Mariusz WoźniakEdycja2016-03-01 07:49:12
Mariusz WoźniakEdycja2016-03-01 07:47:37
Mariusz WoźniakEdycja2016-03-01 07:44:55
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-29 11:03:24
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-29 10:59:42
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-29 10:59:09
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 12:27:29
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:52:32
Pawel RomańskiEdycja2015-12-23 10:48:35
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:39:27
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:31:43
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:31:13
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:15:44
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:14:05
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:12:46
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 10:06:26
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:49:05
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:39:37
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:36:20
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:35:37
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:32:22
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:31:17
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:26:53
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:11:35
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-23 09:08:13
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-22 15:32:53
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-02 09:51:13
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-02 09:50:57
Mariusz WoźniakEdycja2015-12-02 09:21:51
Mariusz WoźniakEdycja2015-02-23 09:32:10
Mariusz WoźniakEdycja2015-01-14 08:25:29
Mariusz WoźniakEdycja2015-01-08 13:29:03
Mariusz WoźniakEdycja2015-01-08 09:10:39
Mariusz WoźniakEdycja2015-01-07 09:02:52
Mariusz WoźniakEdycja2015-01-07 09:02:17
Mariusz WoźniakEdycja2015-01-07 09:00:52
Mariusz WoźniakEdycja2014-04-02 07:22:24
Mariusz WoźniakEdycja2014-04-02 07:20:49
Mariusz WoźniakEdycja2014-04-02 07:18:36
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-20 10:31:09
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-18 11:24:45
Mariusz WoźniakEdycja2013-12-19 07:56:13
Mariusz WoźniakEdycja2013-12-19 07:52:08
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-25 09:12:11
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-08 12:48:38
Mariusz WoźniakEdycja2013-01-08 12:46:25
Mariusz WoźniakEdycja2012-12-31 13:09:22
Mariusz WoźniakEdycja2012-12-31 13:07:57
Mariusz WoźniakEdycja2012-12-31 12:58:50
Mariusz WoźniakEdycja2012-03-07 08:02:53
Mariusz WoźniakEdycja2012-01-26 13:42:41
Mariusz WoźniakEdycja2012-01-23 15:01:59
Mariusz WoźniakEdycja2012-01-17 10:56:16
Mariusz WoźniakEdycja2012-01-17 10:49:52
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:10:08
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:02:19
Mariusz WoźniakEdycja2011-02-25 09:29:20
Mariusz WoźniakEdycja2011-02-25 09:27:34
Mariusz WoźniakEdycja2011-02-22 11:32:37
Mariusz WoźniakEdycja2011-02-09 07:38:18
Mariusz WoźniakEdycja2011-02-09 07:31:53
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-11 12:20:04
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-11 12:15:12
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-11 12:11:39
Mariusz WoźniakEdycja2011-01-11 11:56:28
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-08 12:34:53
Mariusz WoźniakEdycja2010-12-08 09:01:59
Mariusz WoźniakEdycja2008-11-25 12:27:37
Mariusz WoźniakEdycja2008-11-25 12:12:06
Mariusz WoźniakEdycja2008-11-25 12:10:17
Paweł WróblewskiDodanie2008-11-25 12:07:01