Sekretarz Miasta

 

 

Renata Gołębiewska
Sekretarz Miasta Lipna

Funkcję pełni od 1 października 2015 r.

Kontakt:
054 288 42 15      email: sekretarz@umlipno.pl

    
     
 
1. Sekretarz koordynuje i nadzoruje działania z zakresu zadań Wydziału Administracyjnego, Wydziału Obsługi Ludności.
2. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
 1) Miejskiego Centrum Kulturalnego
 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej
 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
4. Do zadań Sekretarza należy:
 1) pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu,
 2) uczestniczenie w przygotowaniu projektów uchwał, zarządzeń,
 3) organizowanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów,
 4) nadzór nad tworzeniem zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych,
5) nadzór nad planowaniem i realizacją gospodarki finansowej w zakresie funkcjonowania administracji, w tym polityki kadrowej,
6) organizowanie współpracy z sąsiednimi gminami, instytucjami, stowarzyszeniami itp.
7) wykonywanie innych czynności powierzonych mu na podstawie art. 33, pkt.1 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym,
8) uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników,
9) organizacja i nadzór nad działaniami związanymi z promocją Miasta,
10) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Paweł WróblewskiEdycja2020-02-24 12:28:53
Pawel RomańskiEdycja2017-03-16 13:22:58
Pawel RomańskiEdycja2017-03-16 13:22:14
Pawel RomańskiEdycja2015-10-30 11:19:03
Pawel RomańskiEdycja2015-09-16 11:56:28
Przemysław RogeńskiEdycja2013-01-30 12:21:43
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 14:18:35
Przemysław RogeńskiEdycja2008-08-19 13:49:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 11:24:33
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:46:57
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-13 08:54:23
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-10 09:55:21
AdministratorDodanie2007-08-09 20:54:36