Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Lipna - Pawła Banasika
za rok 2015 wiecej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2017 korekta więcej
składane na dwa miesiące przed upływem kadencji więcej
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania więcej...
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej...
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej...
 

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna - Jolanty Zielińskiej

za rok 2015 (w związku z powołaniem z na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna) wiecej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2018 więcej
za rok 2019 więcej
 

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Alicji Letkiewicz-Sulińskiej

 

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Renaty Gołębiewskiej

Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
za rok 2015 więcej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2018 wiecej
za rok 2019 więcej

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Jolanty Maciejko 

 

 

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Marioli Michalskiej
za rok 2015 więcej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2018 więcej
za rok 2019 więcej

Zofia Małgorzata Grodzicka - p. o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Arkadiusz Bejger - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora więcej

 

Arkadiusz Świerski - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie

Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 ( korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

 

Ewa Charyton - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

Iwona Kowalska - p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Marzena Blachowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) więcej....

Maria Makowska - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (w związku z objęciem stanowiska) więcej....
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Dorota Kostecka - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 

Karolina Teresa Knach - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 

Krzysztof Spisz - Dytektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Małgorzata Arent - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta więcej
Oświadczenie majątkowe  więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Jacek Góźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

Marzena Zielińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta)
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

 

Hanna Kułak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) więcej
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Ođwiadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) więcej...
 

Danuta Szczepańska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

 

Krystyna Smolińska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

 

Jolanta Wenderlich - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej

 


Jolanta Wenderlich - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) więcej

 

 

Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

Mariusz Prądzyński - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

 

Mariola Michalska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego 

Iwona Kraszewska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

 


Krystyna Strupczewska - Inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

 

Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego
 

 

Dorota Sadowska- Pirsz - Inspektor Wydziału Administracyjnego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

 

Ewelina Trąbka - Podinspektor ds. odpadami komunalnymi

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcejUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-24 14:41:30
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-24 14:39:52
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-24 12:00:57
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-24 11:54:24
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-24 11:52:28
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-24 11:50:43
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-16 10:34:48
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-04 12:54:26
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-01 12:46:03
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-01 12:26:14
Krzysztof KuberskiEdycja2020-09-01 11:51:03
Krzysztof KuberskiEdycja2020-08-31 12:49:57
Krzysztof KuberskiEdycja2020-08-31 12:38:59
Krzysztof KuberskiEdycja2020-08-31 12:24:16
Krzysztof KuberskiEdycja2020-08-31 12:15:52
Krzysztof KuberskiEdycja2020-07-17 13:28:30
Krzysztof KuberskiEdycja2020-06-30 09:53:47
Krzysztof KuberskiEdycja2020-03-10 12:04:31
Krzysztof KuberskiEdycja2019-12-06 13:56:23
Krzysztof KuberskiEdycja2019-12-06 13:55:42
Krzysztof KuberskiEdycja2019-12-06 13:48:32
Krzysztof KuberskiEdycja2019-12-06 13:42:31
Krzysztof KuberskiEdycja2019-12-06 13:41:49
Paweł WróblewskiEdycja2019-10-30 12:57:38
Paweł WróblewskiEdycja2019-10-30 12:51:03
Pawel RomańskiEdycja2019-06-17 11:40:24
Pawel RomańskiEdycja2019-06-17 11:34:47
Pawel RomańskiEdycja2019-06-17 11:32:17
Pawel RomańskiEdycja2019-06-17 11:09:55
Pawel RomańskiEdycja2019-06-17 10:49:54
Pawel RomańskiEdycja2019-06-14 14:27:45
Pawel RomańskiEdycja2019-06-14 12:16:16
Pawel RomańskiEdycja2019-06-14 12:00:33
Krzysztof KuberskiEdycja2019-06-13 13:12:04
Krzysztof KuberskiEdycja2019-06-13 12:37:46
Krzysztof KuberskiEdycja2019-06-13 12:36:10
Pawel RomańskiEdycja2019-06-11 07:52:19
Pawel RomańskiEdycja2019-06-11 07:51:46
Pawel RomańskiEdycja2019-02-25 13:21:27
Pawel RomańskiEdycja2019-02-25 13:20:08
Pawel RomańskiEdycja2019-02-25 12:56:24
Pawel RomańskiEdycja2019-01-21 10:15:29
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 14:46:33
Pawel RomańskiEdycja2019-01-13 09:44:41
Pawel RomańskiEdycja2018-12-27 11:30:02
Pawel RomańskiEdycja2018-12-27 10:38:54
Pawel RomańskiEdycja2018-12-20 13:31:05
Pawel RomańskiEdycja2018-12-20 11:58:32
Pawel RomańskiEdycja2018-12-20 11:57:42
Pawel RomańskiEdycja2018-12-20 11:40:10
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:41:12
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 13:09:40
Pawel RomańskiEdycja2018-09-26 09:48:40
Pawel RomańskiEdycja2018-06-26 13:31:31
Pawel RomańskiEdycja2018-06-13 11:42:19
Pawel RomańskiEdycja2018-06-13 11:40:43
Pawel RomańskiEdycja2018-06-13 11:24:34
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:56:39
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:52:16
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:43:05
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:38:20
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:34:16
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:31:38
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:27:46
Pawel RomańskiEdycja2018-06-12 10:22:02
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 14:04:05
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 13:11:41
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 13:08:54
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 13:02:11
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:59:46
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:57:49
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:25:17
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:21:45
Pawel RomańskiEdycja2018-06-08 12:13:43
Pawel RomańskiEdycja2018-02-28 08:44:41
Pawel RomańskiEdycja2018-02-28 08:39:52
Pawel RomańskiEdycja2017-12-28 11:18:24
Pawel RomańskiEdycja2017-11-09 12:42:57
Pawel RomańskiEdycja2017-11-09 12:32:31
Pawel RomańskiEdycja2017-11-09 12:05:42
Pawel RomańskiEdycja2017-07-24 11:55:23
Pawel RomańskiEdycja2017-07-07 13:06:25
Pawel RomańskiEdycja2017-06-22 14:31:51
Pawel RomańskiEdycja2017-06-22 14:26:50
Pawel RomańskiEdycja2016-11-02 12:07:20
Pawel RomańskiEdycja2016-07-15 08:41:30
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 14:57:33
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 14:49:58
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 14:48:02
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 10:45:13
Pawel RomańskiEdycja2016-05-30 10:38:12
Pawel RomańskiEdycja2016-04-05 12:02:03
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 12:22:15
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 09:08:54
Pawel RomańskiEdycja2015-10-01 13:26:08
Pawel RomańskiEdycja2015-10-01 13:24:38
Pawel RomańskiEdycja2015-10-01 13:19:00
Pawel RomańskiEdycja2015-07-16 10:36:58
Pawel RomańskiEdycja2015-07-13 11:13:49
Pawel RomańskiEdycja2015-07-13 11:12:38
Pawel RomańskiEdycja2015-07-13 11:07:14
Pawel RomańskiEdycja2015-03-03 13:29:34
Pawel RomańskiEdycja2015-03-03 13:25:21
Pawel RomańskiEdycja2014-07-01 14:51:40
Pawel RomańskiEdycja2014-07-01 14:47:43
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:43:53
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:42:23
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:40:02
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 12:07:51
Pawel RomańskiEdycja2014-06-23 11:47:11
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:18:29
Pawel RomańskiEdycja2013-09-03 10:30:28
Pawel RomańskiEdycja2013-09-03 10:27:31
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:28:13
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:27:44
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:26:44
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:21:35
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:17:28
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:11:02
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:10:35
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:09:33
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:07:48
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:02:34
Pawel RomańskiEdycja2013-07-02 13:00:31
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 10:05:25
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:37:50
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:36:22
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:24:22
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:24:02
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:19:58
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:17:08
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:16:03
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:15:38
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:14:02
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:09:05
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 09:04:58
Pawel RomańskiEdycja2013-02-13 08:59:27
Pawel RomańskiEdycja2012-07-03 14:49:53
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 13:06:06
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 13:03:10
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:59:08
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:54:40
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:47:09
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:46:19
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:45:16
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:16:26
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:15:23
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:13:28
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:11:52
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 12:02:33
Pawel RomańskiEdycja2011-07-25 11:58:51
Pawel RomańskiEdycja2011-05-30 14:28:22
Pawel RomańskiEdycja2011-05-30 14:15:06
Pawel RomańskiEdycja2011-05-30 14:10:59
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:27:01
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:25:38
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:22:30
Pawel RomańskiEdycja2011-03-22 08:19:24
Pawel RomańskiEdycja2011-03-15 11:24:32
Pawel RomańskiEdycja2011-03-15 11:17:21
Pawel RomańskiEdycja2011-03-15 11:13:44
Pawel RomańskiEdycja2010-10-08 11:31:55
Mariusz WoźniakEdycja2010-10-06 13:23:57
Pawel RomańskiEdycja2010-08-06 09:38:26
Pawel RomańskiEdycja2010-08-06 09:37:33
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 15:11:04
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 15:08:17
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 14:07:53
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 10:04:22
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:28:00
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:27:05
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:10:40
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 09:02:09
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:36:53
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:30:01
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:24:42
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:11:31
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 08:10:50
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-09 10:58:40
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-02 09:26:03
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 13:57:51
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 13:57:06
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-14 13:48:39
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 14:37:39
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 14:34:03
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:27:21
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:24:17
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:12:25
Mariusz WoźniakEdycja2009-05-13 10:10:59
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-12 11:13:52
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-12 08:39:41
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 14:20:47
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 13:14:00
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 13:07:55
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 13:05:41
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-11 09:09:30
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-04 11:56:46
Mariusz WoźniakEdycja2008-06-04 11:21:22
Mariusz WoźniakEdycja2007-10-02 15:22:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 10:19:36
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 10:08:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 09:45:40
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 09:41:41
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-11 09:34:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 14:39:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 13:32:28
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 13:02:21
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-10 12:56:42