Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory Samorządowe 2018r
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Odbiór padłych zwierząt

Informuje się wszystkich mieszkańców miasta Lipna, że została zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "HETMAN" Sp. z o.o Florianów - Zakład Ur\tylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń  - umowa na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

" Odpady pochodze nia zwierzęcego " należy przez to rozumieć zwłoki zwierząt / lub ich części / powstające w gospodarstwach rolnych na terenie miasta.

Jednoistkowe zapotrzebowanie na wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego proszę zgłaszać telefonicznie pod nr: / 0-24/ 282 bip.umlipno.pl/download/1335353877-Padle zwierzeta.rtf16 53, /* 0-56/ 683 25 62, 662 041 241.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-04-25 13:47:38
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-04-25 13:10:53