Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Odbiór padłych zwierząt

Informuje się wszystkich mieszkańców miasta Lipna, że została zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "HETMAN" Sp. z o.o Florianów - Zakład Ur\tylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń  - umowa na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

" Odpady pochodze nia zwierzęcego " należy przez to rozumieć zwłoki zwierząt / lub ich części / powstające w gospodarstwach rolnych na terenie miasta.

Jednoistkowe zapotrzebowanie na wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego proszę zgłaszać telefonicznie pod nr: / 0-24/ 282 bip.umlipno.pl/download/1335353877-Padle zwierzeta.rtf16 53, /* 0-56/ 683 25 62, 662 041 241.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-04-25 13:47:38
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-04-25 13:10:53