Odbiór padłych zwierząt

Informuje się wszystkich mieszkańców miasta Lipna, że została zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "HETMAN" Sp. z o.o Florianów - Zakład Ur\tylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń  - umowa na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

" Odpady pochodze nia zwierzęcego " należy przez to rozumieć zwłoki zwierząt / lub ich części / powstające w gospodarstwach rolnych na terenie miasta.

Jednoistkowe zapotrzebowanie na wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego proszę zgłaszać telefonicznie pod nr: / 0-24/ 282 bip.umlipno.pl/download/1335353877-Padle zwierzeta.rtf16 53, /* 0-56/ 683 25 62, 662 041 241.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-04-25 13:47:38
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-04-25 13:10:53