Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wiercenie studni głębinowej nr 5 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu)" realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002 do pobrania


Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o. o. w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placami, parkingami przy targowisku i centrum handlowym NCL" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o. o. w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placami, parkingami przy targowisku i centrum handlowym NCL" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Dobudowa budynku magazynu wysokiego składowania do istniejącego budynku magazynowego (ul. Wojska Polskiego 12, miasto Lipno, działki nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5, obręb nr 2)" do pobrania


Decyzja umarzająca Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji środowiskowej „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. nr 1874/16 położonych przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta Lipna" do pobrania 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacja istniejącej stacji magazynowo-zgazowującej ciekłego azotu, polegającej na wymianie istniejącego zbiornika na nowy zbiornik o większej objętości" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku "DAWTONA" Danuta Wielgomas w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Dobudowa budynku magazynu wysokiego składowania do istniejącego budynku magazynowego (ul. Wojska Polskiego 12, miasto Lipno, działki nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5, obręb nr 2)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipnodo pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)" do pobrania


Informacja Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku Cryogas M&T Poland S.A.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno"  do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb ew. nr 2-Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna wydał w dniu 26.03.2015 r. postanowienie WGK.RG.6220.8.2014/2015  w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul . K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)" do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna informuje, że w dniu 20.03.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "budowa instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji odpadów biodegradowalnych, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością suszenia i kompostowania" znak sprawy WGK.RG.OŚ.6220.9.2014/2015 do pobrania

 


Burmistrz Miasta informuje, że decyzją z dnia 12 listopada 2014 roku znak WGKRG 6220.7.2014, zostało umorzone postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania ( biostabilizacji ) frakcji odpadów biodegradowanych wydzielonych ze zmieszanycj odpadów komunalnych z możliwościa biologicznego suszenia odpadów"do pobrania


Burmistrz Miasta informuje, że wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług komunalnych w Lipnie Sp. z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. K. Wyszyńskiego 56 ( gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno ( nr 0002).do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna informuje, że wpłynał wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania ( biostabilizacji biologicznego suszenia) frakcjiodpadów biodegradowanych 0 - 80 mm, wydzielonych ze zmieszanych odpadow komunalnych, w techonologi membranowej o przepustowości 12 000 Mg/rok.do pobrania


nformacja o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Przebudowa ulicy Polnej w Lipnie"do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wyadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacej brak potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn. " Budowa i nstalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 6x6700 l, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłaczem gazowym i wewnętrzna instalacja gazową do Zakładu d' aucy Sp. z o.o m.Lipno ( działka nr ew. 3037, m. Lipno, obręb ew. nr 2 Lipno - gm. Lipno"do pobrania


Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn." Przebudowa ulicy Polnej"do pobrania


Zawiadomienie o zebraniu materiaów  dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 6x6700 l, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do Zakładu d'aucy Polska Sp. z o.o ( działka nr ew 3037, m. lipno, obręb ew. 2- Lipno, gm. Lipno)"do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt : Zwiększenie konkurencyjności  firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia" do pobrania 


Zawiadomienie o zebranych materiałach dowodowych firmy FUWK KONWEKTOR do pobrania


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie konkurencyjności firmy FUWK KONWEKTOR Sp. zo.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące4 zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o otrzymaniu opinii od PPIS i postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy uzgadniających warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn " Zwiększenie konkurencyjnosci firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pt " Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp.z o.o, wymianę węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetonowych"do pobrania


Ogłoszenie o wpynięciu wniosku firmyWiksbud Sp.zo.o  o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp. zo.o wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkci wyrobów betonowych i żelbetonowych'do pobrania


ogłoszenie o wpłynięciu wniosku firmy FUWK KONWEKTOR o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn. "Zwiększenie  konkurencyjności  firmy FUWK KONWEKTOR sp.zo.o poprzez zakup wyposażenia, skutkującego zwiększenie skali dzialności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie o wynięciu wniosku Gminy Miasta Lipna  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Polnej w Lipnie do pobrania

                                                                                                                                                      

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiekszenie konkurencyjności firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z.o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujace zwiekszeniem skali działalności oraz wzrostem  zatrudnienia"do pobrania

                                                                                                                                                                                                                                       

Informacja o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn " Wzrost konkurencyjnosci dla firmy Wiksbud Sp. z o.o., wymiana wezła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobow betonowych i żelbetonowych"do pobrania

                                                                                                                                                                                                                                       

Owieszczenie  o wpłynięciu wniosku Zakładu d aucy Polska ul. Wojska Polskiego 12, Lipno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 6x670 i, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do Zakładu d aucy Polska Sp Z o.o w m. Lipni ( działka  nr ew. 3037, m Lipno. obręb ew nr 2 -Lipno, gm. Lipno) do pobrania


Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn Adaptacja warsztatu samochodowego na" ayto-złom " do czasu dostarczenia raportu dla w/w przedsiewzięcia. do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja warsztatu samochodowego na" Auto-złom" dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie informujące o wpłynięciu wniosku firmy "DURGAZ" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Durkiewicz Grzegorz, Durkiewicz Piotr  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja warsztatu samochodowego na "Auto-złom". Mając na uwadze, że w/w przedięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środoowiskowych uwarunkowaniach zgody na realzacje przedsięwzięcia pn: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięprzystapiono pt Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętna w Lipnie ul. wyszyńskiego dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

 Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Termomodernizacja obiektu straznicy Komendy Powiatowej PSP w Lipniedokument do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna informujące o:

1. wydaniu postanowienia, że dla przedsięwzięcia pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Wyszyńskiego" odstąpino od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. możliwości zapoznania sie wszystkich zainteresowanych z opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie z dnia 17.01.2013 r. nr N.NZ-42-1-6/2013

3. możliwością zapoznania się z opinią Regionanlnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9.07.2013 r. nr WOO.4240.39.2013AG4 - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2 dokument do pobrania

 

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WGKRG 6220.4.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2.dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obgwieszczenie o wydaniu decyzji WGKRG.62220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - "Połnocna strefa produkcyjno - składowa E1dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Burmistrza Miasta Lipna stwierdzające nie nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsię przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu opinii pryey Powiatowz Inspektor Sanitarny w Lipnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na  'Modernizacji linii sortowniczej na składowisku odpadów komunalnych w Lipnie"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania pod nazwą "Pzrygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenow inwestycyjnych STREFA B2". dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej". dokument do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. wyszyńskiego" - dokument do pobrania

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuz rzeki Mień"do pobrania

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego etap II - zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów podłączonych przy kotłowni  ulicy Ekologicznej w Lipnie. dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego  etap II - zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów  podłaczonych przy kotłowni w ulicy Ekologicznej w Lipnie. dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Decyzji Burmistrza Miasta Lipna  z dnia 20.06.2011 rk. WGKRG.6220.1.2011 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowy hali magazynowo-technicznej na terenie działki nr 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania WGKRG.6220.1.2011 w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia pn: Budowa budynku hali magazynowo - technicznej na t5ewrenie dziłek 278/3 położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie  WGKRG 6220.1.2011 z dnia 18.05.2011 r. Burmistrza Miasta Lipna w sprawie nie nałożernia obowiązku przeprowadzenia ocenu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowo - technicznej na tereniew działki nr 278/3 w obrebie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy wyszyńskiego w Lipnie. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Wszeęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowa budynku hali magazynowej na terenie działki  278/3 w obrębie ew 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej w Lipnie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej w Lipnie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śropdowisko - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o  zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Lipnie oraz Przepompowni Ścieków P1 przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie, budowę oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciagu ulic Jastrzębska, 3 Maja do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Buirmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicu Przekop w Lipnie" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Bbwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 1404 w Lipnie"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 1404 w Lipnie" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni biogazowej" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Owieszczenie burmistrza Miasta Lipna  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1404 w Lipnie bez naruszania konstrukcji budynku" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na " Przebudowa ulic Ptasiej, Klokockiej, żeromskiego w lLipnie" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ulic: Ptasiej, Kłokockiej, Żeromskiego w Liupnie"-dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. " Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie "  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody nar realizacje przedsięwzięcia pn. " Przebudowa ulic : Ptasia, Żeromskiego, Kłokocka w Lipnie" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: Ptasiej, Żeromskiego, Kłokockiej w Lipnie "- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawoe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: Ptasiej, Żeromskiego, Kłokockiej w Lipnie   - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia pn '' Odrestaurowanie ratusza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej ul. Spółdzielcza:- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Odrestaurowaniu ratusza"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza".- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Odrestaurowanie ratusza" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowisko dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Odrestaurowanie ratusza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa lądowiska dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6, dz. Nr 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88/9."- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Lipnie oraz Przepompowni Ścieków P1 przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie , budowie oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ciągu ulic Jastrzębska, ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza oraz budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ul. Wyszyńskiego. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszcęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. " Budowa lądowiska dla  helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowe NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6, dz. 86/1 86/2 86/3 86/4 87/3 87/4 87/5, 87/10, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88,9."- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu poistępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej 2706C Sumin-Jankowo-Lipnona odcinku od 0+00km do 15 +005 - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza- dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania  dla przedsięwzięcia   Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna." - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23.11.2009 r.w sprawie WGKRG/OŚ 7625-6/2009 o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na Modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej miasta Lipna. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn : Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy - Plac 11 Listopada - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do  Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na " Przebudowie drogi - Plac 11 Listopada" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Informacja o wydaniu postanowienia wsprawie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko do decyzji " Przebudowa ulicy - Plac 11 Listopada" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia polegającego na " Przebudowie obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektuiry oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Placu Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami  1260, 1282, 1262, 1259/2 " - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko do decyzji " Przebudowa obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem właczonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2 -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa ulicy - Plac 11 Listopada - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: Przebudowa obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z włączonym do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dozhodzących do Placu Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2. -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację planowanego przedsiewziecia przez Firme Handlowo Usługową"ALMAR" Andrzej RafińskiLipno, ul. Sierakowskiego 12/2 polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji LPG "ALMAR" w Lipnieprzy ul. Szkolnej o stację paliw i myjnię bezdotykową ( II etap).     dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsiewzięcia przez Firmę Handlowo- Usługową "ALMAR"Andrzej Rafiński Lipno,ul. Sierakowskiego 12/2 przedsiewzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji LPG "ALMAR" w Lipnieprzy ul. Szkolnej o stację paliw i myjnię bezdotykową ( II etap )-dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Raport stacja paliw dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw LPG, położonego w Lipnie ul. Szkolna na dz. 1214/10- dokument do poibrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw LPG, położonej w Lipnie ul. Szkolna na dz. 1214/10 -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy - budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8, 1874/5 w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzei. - dokument do pobrania  

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 22 Stycznia w Lipnie.  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowa ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na - " Budowa  ulicy - budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8. 1874/5 w obrębie ewidencyjnymnr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzei". - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie WGKRG/OŚ 9/08/09 z dnia 10.12.2008 r. o braku potrzby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna " - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie WGKRG/OÓ-10/08/09, z dnia 02.01.2008 r.o braku sporządzenia raportu  dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8, 1874/5 w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzeii - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-9/08 z dnia 10.12.2008 r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej pismo nr WGKRG/OŚ/OŚ 7625-10/08 z dnia 03.12.2008r. -  dokument do pobrania.

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

postanowienie,brak raportu droga gminna (Okrzei) - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -  dokument do pobraniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna KowalskaEdycja2018-11-16 10:41:42
Justyna KowalskaEdycja2018-01-09 11:00:43
Justyna KowalskaEdycja2017-10-11 14:57:19
Justyna KowalskaEdycja2017-07-07 11:48:57
Justyna KowalskaEdycja2017-06-29 13:50:06
Justyna KowalskaEdycja2017-06-06 11:52:35
Justyna KowalskaEdycja2017-06-06 11:52:14
Justyna KowalskaEdycja2017-06-06 11:51:30
Justyna KowalskaEdycja2017-05-24 14:07:44
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 15:05:48
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 15:05:02
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 15:02:42
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 14:59:35
Justyna KowalskaEdycja2016-11-08 13:53:14
Justyna KowalskaEdycja2016-11-08 13:52:26
Justyna KowalskaEdycja2016-11-08 13:50:21
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:25:40
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:24:57
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:24:28
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:23:30
Justyna KowalskaEdycja2016-01-26 11:42:14
Justyna KowalskaEdycja2016-01-26 11:41:31
Justyna KowalskaEdycja2016-01-26 11:39:31
Justyna KowalskaEdycja2015-11-26 13:34:40
Justyna KowalskaEdycja2015-11-26 13:33:42
Justyna KowalskaEdycja2015-11-26 13:31:18
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 12:00:34
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:59:43
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:59:13
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:58:44
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:57:12
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:56:33
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:55:59
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:54:34
Justyna KowalskaEdycja2015-10-14 12:04:34
Justyna KowalskaEdycja2015-10-02 11:44:53
Justyna KowalskaEdycja2015-09-17 09:39:27
Justyna KowalskaEdycja2015-09-17 09:37:39
Justyna KowalskaEdycja2015-09-02 13:57:09
Justyna KowalskaEdycja2015-09-02 13:54:19
Justyna KowalskaEdycja2015-08-20 13:43:05
Justyna KowalskaEdycja2015-08-14 12:00:58
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:55:38
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:54:27
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:50:03
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:39:26
Justyna KowalskaEdycja2015-08-06 10:40:29
Justyna KowalskaEdycja2015-08-05 10:23:28
Justyna KowalskaEdycja2015-08-05 10:10:26
Justyna KowalskaEdycja2015-08-04 14:19:26
Justyna KowalskaEdycja2015-08-04 14:09:36
Justyna KowalskaEdycja2015-07-07 11:06:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-03-26 13:34:28
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-03-23 13:22:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 09:40:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 09:37:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 09:09:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 08:49:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-13 08:19:45
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-13 08:19:18
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-13 08:15:17
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-06 13:17:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-06 13:09:42
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-06 13:05:29
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-04 09:49:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:44:32
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:42:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:33:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:15:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-29 13:11:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-29 13:09:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-29 13:04:05
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 13:32:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 12:32:56
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:54:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:43:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:40:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:31:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 09:25:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 09:21:32
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 08:38:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 07:40:11
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 14:00:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 13:57:13
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 13:53:52
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 12:57:37
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 12:48:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-30 13:54:24
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-14 11:58:24
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-02 13:48:54
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-02 13:47:32
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 10:19:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 10:14:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:44:38
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:38:30
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:36:17
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:34:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:28:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:16:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:08:46
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:08:45
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-03 13:45:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-08-02 13:36:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-07-08 08:19:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-07-08 08:01:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-07-04 11:05:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-06-14 09:15:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-05-23 09:35:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-05-15 14:38:02
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-05-15 14:37:02
Pawel RomańskiEdycja2013-05-09 11:51:05
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:16:01
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:13:36
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:13:22
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:13:03
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:12:45
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:10:53
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:10:04
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:07:04
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 11:22:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-03-25 14:07:57
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-01-03 12:17:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-01-03 12:11:19
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-06-24 13:00:30
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-06-03 11:23:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-05-25 13:14:06
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-05-06 09:18:35
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:36:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:30:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:23:20
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:09:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-24 09:51:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 10:46:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 10:36:46
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 10:29:38
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 08:52:50
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-27 13:21:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-27 13:20:54
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-19 07:59:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-13 10:27:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-13 10:16:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-23 10:08:25
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-23 09:37:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-14 14:10:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-14 14:04:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-24 13:26:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:46:44
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:41:49
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:27:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:08:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 10:58:06
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-28 11:12:10
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-25 14:34:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-18 14:17:49
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-11 14:53:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-06 14:13:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-04-12 15:00:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-04-12 14:49:52
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-04-12 14:45:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-03-26 14:28:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-03-11 14:13:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-25 14:28:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-25 14:23:49
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-25 14:18:54
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-02 12:26:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:38:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:35:29
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:31:06
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:24:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-06 14:59:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-06 14:52:59
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-06 14:25:59
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:52:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:34:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:34:15
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:20:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:11:58
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 14:16:50
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 14:12:47
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 14:05:14
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 13:57:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-07 14:24:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-07 14:19:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 09:01:25
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:55:28
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:49:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:28:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 11:22:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 11:04:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 11:02:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 10:51:19
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-03-12 12:45:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-03-12 12:37:37
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-02-24 14:46:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-02-24 14:31:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-02-24 14:17:56
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:29:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:27:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:18:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:17:57
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:54:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:53:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:48:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:42:05
Paweł WróblewskiEdycja2009-01-20 11:23:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 10:37:44
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 10:19:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 10:02:46
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 09:55:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 09:17:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 09:16:30
Agnieszka ChmielewskaDodanie2008-09-16 09:10:18