Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 25.08.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Farmy Fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Lisek, gmina Fabianki" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.7.2018/2020 z dnia 08.07.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wierceniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr 2 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.7.2018/2020 z dnia 08.05.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Wierceniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr 2 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 03.03.2020 r. że zostało wydane postanowienie znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 3 luty 2020 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Lisek, gmina Fabianki” do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.8.2018/2019 z dnia 06.09.2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG" ul. Wojska Polskiego 16, miasto Lipno, działki nr ew. 630/2 oraz 631/2 do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.8.2018/2019 z dnia 11.07.2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG" ul. Wojska Polskiego 16, miasto Lipno, działki nr ew. 630/2 oraz 631/2 do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna, że w dniu 21.06.2019 r. została wydana decyzja znak WGK.RG.OŚ.6220.6.2018/2019 odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadow nie niebezpiecznych i odpadów mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "DURGAZ" s.c. G. Durkiewicz P. Durkiewicz 87-600 Lipno, ul. Polna 33a" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wiercenie studni głębinowej nr 5 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu)" realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002 do pobrania


Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o. o. w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placami, parkingami przy targowisku i centrum handlowym NCL" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o. o. w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placami, parkingami przy targowisku i centrum handlowym NCL" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Dobudowa budynku magazynu wysokiego składowania do istniejącego budynku magazynowego (ul. Wojska Polskiego 12, miasto Lipno, działki nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5, obręb nr 2)" do pobrania


Decyzja umarzająca Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji środowiskowej „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. nr 1874/16 położonych przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta Lipna" do pobrania 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacja istniejącej stacji magazynowo-zgazowującej ciekłego azotu, polegającej na wymianie istniejącego zbiornika na nowy zbiornik o większej objętości" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku "DAWTONA" Danuta Wielgomas w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Dobudowa budynku magazynu wysokiego składowania do istniejącego budynku magazynowego (ul. Wojska Polskiego 12, miasto Lipno, działki nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5, obręb nr 2)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipnodo pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)" do pobrania


Informacja Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku Cryogas M&T Poland S.A.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno"  do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb ew. nr 2-Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna wydał w dniu 26.03.2015 r. postanowienie WGK.RG.6220.8.2014/2015  w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul . K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)" do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna informuje, że w dniu 20.03.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "budowa instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji odpadów biodegradowalnych, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością suszenia i kompostowania" znak sprawy WGK.RG.OŚ.6220.9.2014/2015 do pobrania

 


Burmistrz Miasta informuje, że decyzją z dnia 12 listopada 2014 roku znak WGKRG 6220.7.2014, zostało umorzone postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania ( biostabilizacji ) frakcji odpadów biodegradowanych wydzielonych ze zmieszanycj odpadów komunalnych z możliwościa biologicznego suszenia odpadów"do pobrania


Burmistrz Miasta informuje, że wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług komunalnych w Lipnie Sp. z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. K. Wyszyńskiego 56 ( gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno ( nr 0002).do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna informuje, że wpłynał wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania ( biostabilizacji biologicznego suszenia) frakcjiodpadów biodegradowanych 0 - 80 mm, wydzielonych ze zmieszanych odpadow komunalnych, w techonologi membranowej o przepustowości 12 000 Mg/rok.do pobrania


nformacja o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Przebudowa ulicy Polnej w Lipnie"do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wyadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacej brak potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn. " Budowa i nstalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 6x6700 l, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłaczem gazowym i wewnętrzna instalacja gazową do Zakładu d' aucy Sp. z o.o m.Lipno ( działka nr ew. 3037, m. Lipno, obręb ew. nr 2 Lipno - gm. Lipno"do pobrania


Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn." Przebudowa ulicy Polnej"do pobrania


Zawiadomienie o zebraniu materiaów  dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 6x6700 l, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do Zakładu d'aucy Polska Sp. z o.o ( działka nr ew 3037, m. lipno, obręb ew. 2- Lipno, gm. Lipno)"do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt : Zwiększenie konkurencyjności  firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia" do pobrania 


Zawiadomienie o zebranych materiałach dowodowych firmy FUWK KONWEKTOR do pobrania


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie konkurencyjności firmy FUWK KONWEKTOR Sp. zo.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące4 zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o otrzymaniu opinii od PPIS i postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy uzgadniających warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn " Zwiększenie konkurencyjnosci firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pt " Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp.z o.o, wymianę węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetonowych"do pobrania


Ogłoszenie o wpynięciu wniosku firmyWiksbud Sp.zo.o  o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp. zo.o wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkci wyrobów betonowych i żelbetonowych'do pobrania


ogłoszenie o wpłynięciu wniosku firmy FUWK KONWEKTOR o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn. "Zwiększenie  konkurencyjności  firmy FUWK KONWEKTOR sp.zo.o poprzez zakup wyposażenia, skutkującego zwiększenie skali dzialności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie o wynięciu wniosku Gminy Miasta Lipna  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Polnej w Lipnie do pobrania

                                                                                                                                                      

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiekszenie konkurencyjności firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z.o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujace zwiekszeniem skali działalności oraz wzrostem  zatrudnienia"do pobrania

                                                                                                                                                                                                                                       

Informacja o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn " Wzrost konkurencyjnosci dla firmy Wiksbud Sp. z o.o., wymiana wezła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobow betonowych i żelbetonowych"do pobrania

                                                                                                                                                                                                                                       

Owieszczenie  o wpłynięciu wniosku Zakładu d aucy Polska ul. Wojska Polskiego 12, Lipno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 6x670 i, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do Zakładu d aucy Polska Sp Z o.o w m. Lipni ( działka  nr ew. 3037, m Lipno. obręb ew nr 2 -Lipno, gm. Lipno) do pobrania


Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn Adaptacja warsztatu samochodowego na" ayto-złom " do czasu dostarczenia raportu dla w/w przedsiewzięcia. do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja warsztatu samochodowego na" Auto-złom" dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie informujące o wpłynięciu wniosku firmy "DURGAZ" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Durkiewicz Grzegorz, Durkiewicz Piotr  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja warsztatu samochodowego na "Auto-złom". Mając na uwadze, że w/w przedięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środoowiskowych uwarunkowaniach zgody na realzacje przedsięwzięcia pn: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięprzystapiono pt Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętna w Lipnie ul. wyszyńskiego dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

 Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Termomodernizacja obiektu straznicy Komendy Powiatowej PSP w Lipniedokument do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna informujące o:

1. wydaniu postanowienia, że dla przedsięwzięcia pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Wyszyńskiego" odstąpino od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. możliwości zapoznania sie wszystkich zainteresowanych z opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie z dnia 17.01.2013 r. nr N.NZ-42-1-6/2013

3. możliwością zapoznania się z opinią Regionanlnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9.07.2013 r. nr WOO.4240.39.2013AG4 - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2 dokument do pobrania

 

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WGKRG 6220.4.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2.dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obgwieszczenie o wydaniu decyzji WGKRG.62220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - "Połnocna strefa produkcyjno - składowa E1dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Burmistrza Miasta Lipna stwierdzające nie nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsię przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu opinii pryey Powiatowz Inspektor Sanitarny w Lipnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na  'Modernizacji linii sortowniczej na składowisku odpadów komunalnych w Lipnie"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania pod nazwą "Pzrygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenow inwestycyjnych STREFA B2". dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej". dokument do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. wyszyńskiego" - dokument do pobrania

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuz rzeki Mień"do pobrania

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego etap II - zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów podłączonych przy kotłowni  ulicy Ekologicznej w Lipnie. dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego  etap II - zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów  podłaczonych przy kotłowni w ulicy Ekologicznej w Lipnie. dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Decyzji Burmistrza Miasta Lipna  z dnia 20.06.2011 rk. WGKRG.6220.1.2011 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowy hali magazynowo-technicznej na terenie działki nr 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania WGKRG.6220.1.2011 w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia pn: Budowa budynku hali magazynowo - technicznej na t5ewrenie dziłek 278/3 położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie  WGKRG 6220.1.2011 z dnia 18.05.2011 r. Burmistrza Miasta Lipna w sprawie nie nałożernia obowiązku przeprowadzenia ocenu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowo - technicznej na tereniew działki nr 278/3 w obrebie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy wyszyńskiego w Lipnie. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Wszeęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowa budynku hali magazynowej na terenie działki  278/3 w obrębie ew 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej w Lipnie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej w Lipnie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śropdowisko - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o  zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Lipnie oraz Przepompowni Ścieków P1 przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie, budowę oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciagu ulic Jastrzębska, 3 Maja do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Buirmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicu Przekop w Lipnie" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Bbwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 1404 w Lipnie"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 1404 w Lipnie" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni biogazowej" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Owieszczenie burmistrza Miasta Lipna  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1404 w Lipnie bez naruszania konstrukcji budynku" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na " Przebudowa ulic Ptasiej, Klokockiej, żeromskiego w lLipnie" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ulic: Ptasiej, Kłokockiej, Żeromskiego w Liupnie"-dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. " Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie "  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody nar realizacje przedsięwzięcia pn. " Przebudowa ulic : Ptasia, Żeromskiego, Kłokocka w Lipnie" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: Ptasiej, Żeromskiego, Kłokockiej w Lipnie "- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawoe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: Ptasiej, Żeromskiego, Kłokockiej w Lipnie   - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia pn '' Odrestaurowanie ratusza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej ul. Spółdzielcza:- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Odrestaurowaniu ratusza"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza".- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Odrestaurowanie ratusza" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowisko dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Odrestaurowanie ratusza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa lądowiska dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6, dz. Nr 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88/9."- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Lipnie oraz Przepompowni Ścieków P1 przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie , budowie oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ciągu ulic Jastrzębska, ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza oraz budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ul. Wyszyńskiego. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszcęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. " Budowa lądowiska dla  helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowe NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6, dz. 86/1 86/2 86/3 86/4 87/3 87/4 87/5, 87/10, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88,9."- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu poistępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej 2706C Sumin-Jankowo-Lipnona odcinku od 0+00km do 15 +005 - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza- dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania  dla przedsięwzięcia   Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna." - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23.11.2009 r.w sprawie WGKRG/OŚ 7625-6/2009 o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na Modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej miasta Lipna. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn : Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy - Plac 11 Listopada - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do  Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na " Przebudowie drogi - Plac 11 Listopada" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Informacja o wydaniu postanowienia wsprawie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko do decyzji " Przebudowa ulicy - Plac 11 Listopada" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia polegającego na " Przebudowie obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektuiry oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Placu Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami  1260, 1282, 1262, 1259/2 " - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko do decyzji " Przebudowa obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem właczonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2 -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa ulicy - Plac 11 Listopada - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: Przebudowa obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z włączonym do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dozhodzących do Placu Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2. -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację planowanego przedsiewziecia przez Firme Handlowo Usługową"ALMAR" Andrzej RafińskiLipno, ul. Sierakowskiego 12/2 polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji LPG "ALMAR" w Lipnieprzy ul. Szkolnej o stację paliw i myjnię bezdotykową ( II etap).     dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsiewzięcia przez Firmę Handlowo- Usługową "ALMAR"Andrzej Rafiński Lipno,ul. Sierakowskiego 12/2 przedsiewzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji LPG "ALMAR" w Lipnieprzy ul. Szkolnej o stację paliw i myjnię bezdotykową ( II etap )-dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Raport stacja paliw dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw LPG, położonego w Lipnie ul. Szkolna na dz. 1214/10- dokument do poibrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw LPG, położonej w Lipnie ul. Szkolna na dz. 1214/10 -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy - budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8, 1874/5 w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzei. - dokument do pobrania  

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 22 Stycznia w Lipnie.  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowa ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na - " Budowa  ulicy - budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8. 1874/5 w obrębie ewidencyjnymnr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzei". - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie WGKRG/OŚ 9/08/09 z dnia 10.12.2008 r. o braku potrzby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna " - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie WGKRG/OÓ-10/08/09, z dnia 02.01.2008 r.o braku sporządzenia raportu  dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8, 1874/5 w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzeii - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-9/08 z dnia 10.12.2008 r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej pismo nr WGKRG/OŚ/OŚ 7625-10/08 z dnia 03.12.2008r. -  dokument do pobrania.

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

postanowienie,brak raportu droga gminna (Okrzei) - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -  dokument do pobraniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna JankowskaEdycja2020-08-25 15:22:56
Justyna JankowskaEdycja2020-07-09 14:34:35
Justyna JankowskaEdycja2020-05-08 13:05:01
Justyna JankowskaEdycja2020-03-05 12:57:47
Justyna JankowskaEdycja2019-11-06 08:00:14
Justyna JankowskaEdycja2019-11-05 14:19:21
Justyna JankowskaEdycja2019-07-12 08:09:38
Justyna JankowskaEdycja2019-06-21 10:11:12
Justyna KowalskaEdycja2018-11-16 10:41:42
Justyna KowalskaEdycja2018-01-09 11:00:43
Justyna KowalskaEdycja2017-10-11 14:57:19
Justyna KowalskaEdycja2017-07-07 11:48:57
Justyna KowalskaEdycja2017-06-29 13:50:06
Justyna KowalskaEdycja2017-06-06 11:52:35
Justyna KowalskaEdycja2017-06-06 11:52:14
Justyna KowalskaEdycja2017-06-06 11:51:30
Justyna KowalskaEdycja2017-05-24 14:07:44
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 15:05:48
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 15:05:02
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 15:02:42
Justyna KowalskaEdycja2017-04-10 14:59:35
Justyna KowalskaEdycja2016-11-08 13:53:14
Justyna KowalskaEdycja2016-11-08 13:52:26
Justyna KowalskaEdycja2016-11-08 13:50:21
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:25:40
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:24:57
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:24:28
Justyna KowalskaEdycja2016-10-11 13:23:30
Justyna KowalskaEdycja2016-01-26 11:42:14
Justyna KowalskaEdycja2016-01-26 11:41:31
Justyna KowalskaEdycja2016-01-26 11:39:31
Justyna KowalskaEdycja2015-11-26 13:34:40
Justyna KowalskaEdycja2015-11-26 13:33:42
Justyna KowalskaEdycja2015-11-26 13:31:18
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 12:00:34
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:59:43
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:59:13
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:58:44
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:57:12
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:56:33
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:55:59
Justyna KowalskaEdycja2015-11-02 11:54:34
Justyna KowalskaEdycja2015-10-14 12:04:34
Justyna KowalskaEdycja2015-10-02 11:44:53
Justyna KowalskaEdycja2015-09-17 09:39:27
Justyna KowalskaEdycja2015-09-17 09:37:39
Justyna KowalskaEdycja2015-09-02 13:57:09
Justyna KowalskaEdycja2015-09-02 13:54:19
Justyna KowalskaEdycja2015-08-20 13:43:05
Justyna KowalskaEdycja2015-08-14 12:00:58
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:55:38
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:54:27
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:50:03
Justyna KowalskaEdycja2015-08-13 13:39:26
Justyna KowalskaEdycja2015-08-06 10:40:29
Justyna KowalskaEdycja2015-08-05 10:23:28
Justyna KowalskaEdycja2015-08-05 10:10:26
Justyna KowalskaEdycja2015-08-04 14:19:26
Justyna KowalskaEdycja2015-08-04 14:09:36
Justyna KowalskaEdycja2015-07-07 11:06:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-03-26 13:34:28
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-03-23 13:22:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 09:40:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 09:37:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 09:09:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2015-01-21 08:49:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-13 08:19:45
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-13 08:19:18
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-11-13 08:15:17
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-06 13:17:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-06 13:09:42
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-06 13:05:29
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-04 09:49:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:44:32
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:42:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:33:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-18 12:15:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-29 13:11:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-29 13:09:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-29 13:04:05
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 13:32:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 12:32:56
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:54:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:43:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:40:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-27 10:31:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 09:25:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 09:21:32
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 08:38:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-23 07:40:11
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 14:00:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 13:57:13
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 13:53:52
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 12:57:37
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-05-12 12:48:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-30 13:54:24
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-14 11:58:24
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-02 13:48:54
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-04-02 13:47:32
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 10:19:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 10:14:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:44:38
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:38:30
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:36:17
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-02-06 09:34:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:28:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:16:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:08:46
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-26 13:08:45
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-09-03 13:45:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-08-02 13:36:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-07-08 08:19:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-07-08 08:01:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-07-04 11:05:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-06-14 09:15:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-05-23 09:35:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-05-15 14:38:02
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-05-15 14:37:02
Pawel RomańskiEdycja2013-05-09 11:51:05
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:16:01
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:13:36
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:13:22
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:13:03
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:12:45
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:10:53
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:10:04
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 12:07:04
Pawel RomańskiEdycja2013-05-07 11:22:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2013-03-25 14:07:57
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-01-03 12:17:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-01-03 12:11:19
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-06-24 13:00:30
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-06-03 11:23:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-05-25 13:14:06
Agnieszka ChmielewskaEdycja2011-05-06 09:18:35
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:36:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:30:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:23:20
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-27 09:09:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-24 09:51:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 10:46:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 10:36:46
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 10:29:38
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-09-08 08:52:50
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-27 13:21:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-27 13:20:54
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-19 07:59:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-13 10:27:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-08-13 10:16:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-23 10:08:25
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-23 09:37:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-14 14:10:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-07-14 14:04:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-24 13:26:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:46:44
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:41:49
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:27:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 11:08:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-06-09 10:58:06
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-28 11:12:10
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-25 14:34:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-18 14:17:49
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-11 14:53:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-05-06 14:13:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-04-12 15:00:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-04-12 14:49:52
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-04-12 14:45:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-03-26 14:28:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-03-11 14:13:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-25 14:28:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-25 14:23:49
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-25 14:18:54
Agnieszka ChmielewskaEdycja2010-02-02 12:26:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:38:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:35:29
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:31:06
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-23 10:24:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-06 14:59:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-06 14:52:59
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-11-06 14:25:59
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:52:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:34:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:34:15
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:20:51
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-09-09 08:11:58
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 14:16:50
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 14:12:47
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 14:05:14
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-24 13:57:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-07 14:24:36
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-08-07 14:19:09
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 09:01:25
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:55:28
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:49:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:28:43
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 11:22:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 11:04:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 11:02:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-04-17 10:51:19
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-03-12 12:45:03
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-03-12 12:37:37
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-02-24 14:46:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-02-24 14:31:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-02-24 14:17:56
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:29:01
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:27:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:18:55
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-30 09:17:57
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:54:08
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:53:04
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:48:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 11:42:05
Paweł WróblewskiEdycja2009-01-20 11:23:31
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 10:37:44
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 10:19:23
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 10:02:46
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 09:55:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 09:17:16
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-01-20 09:16:30
Agnieszka ChmielewskaDodanie2008-09-16 09:10:18