Kultura

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Lipna.
 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Lipna, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 r. poz.406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
1.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
-otwarty dostęp do rejestru;
-wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej- na wniosek.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostepnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.
2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
4.Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Administracyjny Urzędu Miejskiego, pokój 25.
 
Do pobrania:
-wniosek o wypis z rejestru instytucji kultury więcej
-rejestr instytucji kultury – Miejskie Centrum Kulturalne więcej
- rejestr instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna  więcej


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:58:09
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:47:45
Mariusz WoźniakEdycja2015-09-23 09:51:51
Mariusz WoźniakEdycja2015-09-21 11:50:08
Mariusz WoźniakEdycja2015-09-21 11:42:27
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-20 12:39:57
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-20 12:26:40
Paweł WróblewskiEdycja2014-02-20 12:07:04
Paweł WróblewskiDodanie2014-02-20 12:05:36