Komisje w Radzie i ich składy kadencja 2010 - 2014

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Lipnie
w kadencji 2010 - 2014

 

Komisja Rewizyjna

 

Kazimierz Jesionowski
Przewodniczący Komisji

 
         
 

 

Stanisław Spisz
Zastępca Przewodniczącego

 
  Maria Bautembach
Sekretarz Komisji
 
         
  Grzegorz Nierychlewski  
         
  Mirosława Szymkowska  
       

 

KomisjaOświaty, Kultury i Samorządu

 

Teresa Paprota
Przewodnicząca Komisji

 
         

 

 

Stanisław Spisz
Zastępca Przewodniczącej

 
       
      Jarosław Jeżewski  
         
    Dariusz Kamiński  
         
  Maria Turska  

 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

 

Maria Bautembach
Przewodnicząca Komisji

 
         
 

 

Mieczysław Zabłocki
Zastępca Przewodniczącej

 
       
      Jarosław Jeżewski  
         
     Henryk Zabłocki  

 

KomisjaGospodarki Finansowej, Handlu, Usług, Rzemiosła i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

 

Mirosława Szymkowska
Przewodnicząca Komisji

 
         
 

 

Piotr Rogeński
Zastępca Przewodniczącej

 
       
      Zbigniew Golubiński  
         
    Kazimierz Jesionowski  
         
  Teresa Paprota  

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodnej, Budownictwa i Planowania Przestrzennego 

 

Henryk Zabłocki
Przewodniczący Komisji

 
         

 

Grzegorz Koszczka
Zastępca Przewodniczącego

 
         
  Paweł Banasik  
         
     Zbigniew Golubiński  
           
    Maria Turska  
         
  Mieczysław Zabłocki  

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Dariusz Kamiński
Przewodniczący Komisji

 
         
 

 

Piotr Rogeński
Zastępca Przewodniczącego

 
       
     Paweł Banasik  
         
  Grzegorz Koszczka  
         
  Grzegorz Nierychlewski  

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-20 11:53:14
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-09 11:11:46
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-09 11:10:52
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-09 11:09:54
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-09 11:06:24
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-09 07:48:53
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-09 07:43:30
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 12:00:35
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:59:34
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:52:28
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:51:54
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:47:59
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:44:30
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:42:46
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:41:56
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:41:20
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:39:35
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:37:14
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:36:56
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:33:15
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:28:45
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:27:10
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:26:03
Przemysław RogeńskiEdycja2010-12-08 11:25:25
Paweł WróblewskiDodanie2010-11-30 12:49:44