Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

decyzje środowiskowe

Postanoweienie WGKRG 7625 10/08/09 stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na ulicy Okrzei w Lipnie. -                                dokument do pobrania

Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji na "Budowę instalacji biologicznego przetwarzania (biostabilizacji) frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielanej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością suszenia i kompostowania". 

- dokument do pobrania ...

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2014-12-16 14:26:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-04 09:49:40
Agnieszka ChmielewskaDodanie2009-01-06 08:45:23