Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory Samorządowe 2018r
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

decyzje środowiskowe

Postanoweienie WGKRG 7625 10/08/09 stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na ulicy Okrzei w Lipnie. -                                dokument do pobrania

Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji na "Budowę instalacji biologicznego przetwarzania (biostabilizacji) frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielanej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością suszenia i kompostowania". 

- dokument do pobrania ...

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2014-12-16 14:26:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-04 09:49:40
Agnieszka ChmielewskaDodanie2009-01-06 08:45:23