decyzje środowiskowe

Postanoweienie WGKRG 7625 10/08/09 stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na ulicy Okrzei w Lipnie. -                                dokument do pobrania

Obwieszczenie o wniosku o wydanie decyzji na "Budowę instalacji biologicznego przetwarzania (biostabilizacji) frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielanej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością suszenia i kompostowania". 

- dokument do pobrania ...

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2014-12-16 14:26:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-08-04 09:49:40
Agnieszka ChmielewskaDodanie2009-01-06 08:45:23