Bilanse

1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Lipno - sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.

4. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018r.

5. Informacja dodatkowa za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:24:31
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:21:55
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:10:24
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:08:50
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:06:19
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:05:00
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:04:06
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:03:34
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 08:00:26
Wioletta KowalskaEdycja2019-05-10 07:57:54
Paweł WróblewskiDodanie2019-05-10 07:46:24