Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


21 sierpnia 2019 r
Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 26 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest X Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z IX sesji RM.

2. Projekty uchwał :

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich,

c) w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie,

d) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.

3. Sprawy różne i komunikaty

4. Zamknięcie obrad X sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2019-08-26 07:44:08
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-08-21 13:40:01