Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


26 czerwca 2019 r
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 1 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest IX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z VIII sesji RM,

2. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026,

c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,

h) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,

i) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.

3. Sprawy różne i komunikaty.

4. Zakończenie obrad IX sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2019-06-28 12:24:14
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-06-26 09:53:01