Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


13 maja 2019 r
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 15 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest VII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z VI sesji RM,

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

2. Projekty uchwał :

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026,

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok,

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna,

e) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017,

f) w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna,

g) w sprawie zmiany uchwały,

h) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski),

i) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk).

3. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.

4. Sprawy różne i komunikaty.

5. Zakończenie obrad VII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-05-13 08:54:58