Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


13 grudnia 2018 r
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 19 grudnia 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

         I.Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) powołanie sekretarza obrad,

d) przyjęcie protokołu z III sesji RM.

        II. Projekty uchwał :

a)  zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

b)  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,

c)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.

         III. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2019 rok.

a)  wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,

b)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)  opinie komisji Rady Miejskiej,

d)  d y s k u s j a,

e)  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018–2026,

f)  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 r.

           IV. Komunikaty.

           V. Zamknięcie obrad IV sesji RM.

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-12-13 09:16:15