Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej


22 sierpnia 2017 r
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 25 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, pl. Dekerta 8, zwołana jest XXXV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. ustalenie porządku obrad,

  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

  4. powołanie sekretarza obrad,

  5. przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RM,

  6. informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym,

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,

 2. w sprawie określenia szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna,

 3. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

 4. w sprawie uchylenia uchwałydot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

 5. w sprawie zmiany uchwały,

 6. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w mieście” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 7. w sprawie zawarciaPorozumienia z Gminą Lipno i Miastem i Gminą Skępew zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą,

 8. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Panu Krzysztofowi Baranowskiemu,

 9. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” śp. Franciszkowi Lewandowskiemu.
  III.   Wnioski i interpelacje radnych.
  IV.   Sprawy różne i komunikaty.
  V.   Zamknięcie obrad XXXV sesji RM.

   UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-08-22 10:56:19
Pawel RomańskiDodanie2017-08-22 10:55:57