Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


28 czerwca 2018 r
Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 4 lipca 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie zwołuję się obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 4. powołanie sekretarza obrad,
 5. przyjęcie protokołu z XLVI sesji RM.

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026,
 3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna,
 4. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Lipna,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
 7. w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.
IV.  Sprawy różne i komunikaty.
V.  Zamknięcie obrad XLVII sesji RM.

                                                                                    Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                        Wojciech MaciejwskiUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-06-28 11:46:35
Pawel RomańskiDodanie2018-06-28 11:44:23