Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej


20 października 2017 r
Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 25 października 2017 roku o godz. 1230 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, zwołana jest XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

  2. ustalenie porządku obrad,

  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

  4. powołanie sekretarza obrad,

  5. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RM,

  6. wręczenie tytułów "Zasłużony dla Miasta Lipna",

  7. informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

II. Informacja z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

III. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,

 2. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna
  na lata 2017 – 2023,

 3. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 114/59 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,

 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 351/14 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy 3 Maja, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,

 6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonychw Lipnie.

IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XXXVII sesji RM.

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-10-20 12:05:30
Pawel RomańskiEdycja2017-10-20 12:05:07
Pawel RomańskiDodanie2017-10-20 12:04:48