Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej


21 września 2017 r
Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 27 września 2017 roku o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XXXV sesji RM,
  6. informacja w sprawie zanieczyszczenia wody w mieście.

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna".

III. Wnioski i interpelacje radnych.

IV. Sprawy różne i komunikaty.

V. Zamknięcie obrad XXXVI sesji RM.

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-10-20 12:05:50
Pawel RomańskiDodanie2017-09-21 15:00:07