Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej


22 czerwca 2017 r
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 23 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, pl. Dekerta 8, zwołana jest XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

 

Proponowany porządek obrad :

I.  Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad ,

b) ustalenie porządku obrad,

c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

d) powołanie sekretarza obrad,

e) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RM.

 

II. Projekty uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiąca współwłasność Gminy Miasta Lipna,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13, położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.

III. Wnioski i interpelacje radnych.

IV. Zamknięcie obrad XXXIV sesji RM.  UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiDodanie2017-06-22 12:20:13