Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej


19 stycznia 2017 r
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 25 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM,

II. Projekty uchwał : 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
b) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
c) w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia,
d) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie,
e) w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie.

III.  Wnioski i interpelacje radnych.
IV.  Sprawy różne i komunikaty.
V.  Zamknięcie obrad XXX sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2017-01-19 10:42:10