Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej


23 sierpnia 2016 r
Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że na dzień 29 sierpnia 2016 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XXIV sesji RM,
  6. informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym,

 

II. Informacja z działalności Lipnowskiej Rady Seniorów.

 III. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2026,
 3. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
 4. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/49 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2817/3 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Modrzewiowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.

 

       IV.  Wnioski i interpelacje radnych.

   V.   Sprawy różne i komunikaty.

       VI.   Zamknięcie obrad XXV sesji RM. UżytkownikTyp zmianyData zmiany
AdministratorDodanie2016-08-23 12:38:35