Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


14 sierpnia 2020 r
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 19 sierpnia 2020 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Lipnie,
2. Projekty uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,
c) uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego
d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
3. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-08-14 12:57:54
Krzysztof DerwińskiDodanie2020-08-14 12:57:18