Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


29 kwietnia 2020 r
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 6 maja 2020 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, al. Traugutta 2
zwołana jest XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XV sesji RM,
2. Projekty uchwał :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,
c) w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości
d) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
3. Sprawy różne i komunikaty.
4. Zamknięcie obrad XVI sesji RM.

UWAGA - w związku z epidemią koronawirusa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa radnym i innym uczestnikom, sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lipnie, al. Traugutta 2. Z przyczyn technicznych nie jest możliwa bezpośrednia transmisja obrad sesji. Sesja będzie nagrywana przez Telewizję Kablową w Lipnie. Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie internetowej lipnowskiego ratusza.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2020-04-29 12:16:10