Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


7 sierpnia 2018 r
Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień na 10 sierpnia  2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,

II. Projekty uchwał :

 1. zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026,

III. Wnioski i interpelacje radnych.

    IV. Sprawy różne i komunikaty.

    V. Zamknięcie obrad XLVIII sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-08-07 15:47:03
Pawel RomańskiEdycja2018-08-07 15:46:29
Pawel RomańskiDodanie2018-08-07 15:46:13