Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


29 maja 2018 r
Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 4 czerwca 2018 roku o godz. 1100 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22 zwołana jest XLV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XLIV sesji RM.

II.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta za 2018 rok.

III. Wręczenie tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" śp. Walentemu Wiśniewskiemu.

IV.  Wnioski i interpelacje radnych.

 V.  Sprawy różne i komunikaty.

VI.  Zamknięcie obrad XLV sesji RM.

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-05-29 07:34:37