Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


6 września 2018 r
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 12 września  2018 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XLIX Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  4. powołanie sekretarza obrad,
  5. przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji RM
  6. informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał :

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026,

c) w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna",

d) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 III.  Wnioski i interpelacje radnych.

 IV.  Sprawy różne i komunikaty.

 V.  Zamknięcie obrad XLIX sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-09-06 12:55:42