Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


22 marca 2018 r
Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że że na dzień 28 marca 2018 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8, zwołana jest XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I. Sprawy organizacyjne:

a. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b. ustalenie porządku obrad,
c. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji RM,

II. Projekty uchwał : 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026
c) w sprawie obwodów głosowania,
d) w sprawie okręgów wyborczych,
e) w sprawie uchylenia uchwały,
f) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna
g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”,
h) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
i) w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”

III.  Wnioski i interpelacje radnych.
IV.  Sprawy różne i komunikaty.
V.  Zamknięcie obrad XLIII sesji RM.



UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-03-22 12:26:06