Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


12 grudnia 2019 r
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 18 grudnia 2019 roku o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest XIV Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XIII sesji RM.

2. Projekty uchwał :

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”,

c) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny).

3. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2020 rok.

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) opinie komisji Rady Miejskiej,

d) d y s k u s j a,

e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 r.,

f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020–2026.

4. Sprawy różne i komunikaty.

5. Zamknięcie obrad XIV sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiDodanie2019-12-12 12:02:10