Zawiadomienie o obradach XLII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


5 marca 2018 r
Zawiadomienie o obradach XLII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na

dzień 6 marca 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8.

Proponowany porządek obrad:

I.  Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad ,

b) ustalenie porządku obrad,

c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

d) powołanie sekretarza obrad.

II. Projekty uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata

2018 – 2026.

III. Zamknięcie obrad sesji RM. UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-03-05 15:11:42