Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Lipnie


21 września 2018 r
Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień 26 września  2018 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 zwołana jest L Sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

I.  Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad ,

b) ustalenie porządku obrad,

c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

d) powołanie sekretarza obrad.

II. Projekty uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026.

III. Zamknięcie obrad sesji RM.

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-09-21 13:53:23