Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Lipnie


3 grudnia 2018 r
Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Lipnie

Zawiadamiamy, że na dzień na dzień 5 grudnia 2018 roku o godz. 11 00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Pl. Dekerta 8 odbędzię się III sesja Rady Miejskiej w Lipnie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
    1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
    2. ustalenie porządku obrad,
    3. powołanie sekretarza obrad,
    4. przyjęcie protokołu z II sesji RM.

II. Projekty uchwał :

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026.

 III. Komunikaty.

 IV. Zamknięcie obrad III sesji RM.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiDodanie2018-12-03 11:10:38